Avverkning och bränder i regnskog ger tredje största kolutsläppen i världen

Nedbränd regnskog i södra Mexiko. Foto: Jami Dwyer via Wikipedia Avverkning och bränder i regnskog är en betydligt större utsläppskälla av koldioxid än EUs samlade utsläpp, enligt en undersökning från Global Forest Watch (GFW). Att skydda och restaurera regnskog är därför nödvändigt för att nå klimatmålet i Parisavtalet, skriver Global Forest Watch. Forskare från Global

Half Earth Day: ”50 procent av jordens natur måste skyddas”

  Urskogsrest Tandövala. Foto: Enfore via Wikipedia 50 procent av jordens natur måste skyddas, menar den amerikanska biologen EO Wilson och flera andra forskare. EO Wilson har vunnit journalistutmärkelsen Pulitzerpriset två gånger och har skrivit boken ”Half Earth: Our Planet’s Fight For Life”. Genom ett sammanhängande system av gröna korridorer och landskap med skyddad natur

Varmare klimat trolig orsak bakom kollaps av insekter i regnskog

Regnskogen El Yunque i Puerto Rico. Foto: stanthejeep via Wikipedia Leddjur som insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur har minskat med ungefär 90-98,3 procent på 40 år i Puerto Ricos regnskog och orsaken är troligtvis den globala uppvärmningen. Detta enligt en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.   Huvudförfattaren till studien, Bradford Lister, besökte Puerto

Skydda Skogen vann domstolsprövning i Kammarrätten

Skydda Skogen vann nyligen en domstolsprövning i Kammarrätten i Göteborg som kan komma att förändra Skogsstyrelsens tillsyn av skogsbruket och kanske hela skogsbruket. Detta då domen innebär att det nu blir betydligt större möjligheter till insyn och till juridiska prövningar av Skogsstyrelsens verksamhet.  Kammarrätten har kommit fram till att de av Skogsstyrelsen, i samband med

Hällsnäs gammelskog, öster om Göteborg, är akut avverkningshotad!

Hällsnäs gammelskog. Foto: Michael Nilsson Trots att skogen har höga naturvärden och rymmer en rik och mycket värdefull biologisk mångfald planeras det avverkningar. Ett flertal miljöföreningar är engagerade för skogens skydd och har slagit larm till Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och till skogsbolaget Sydved som avser genomföra avverkningen. Trots detta kvarligger planerna på en avverkning av den