Naturorganisationer inte inbjudna på möten om Ore Skogsrikes framtid

Brännvinsberget i Ore Skogsrike, foto: Sebastian Kirppu Ideell naturvård är inte inbjudna på projektmöten om de hotade skogarna i Ore Skogsrike, möten som sker tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägaren Sveaskog. ”Det är djupt beklagande och förvånande” säger Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen menar att eftersom föreningen enbart är intresserade av formellt skydd, exempelvis ett naturreservat, finns inget

Olaglig jätteindustri pågår när skyddad regnskog fortsätter att avverkas

Manú nationalpark i Peru. Foto: Corey Spruit via Wikipedia Regnskog avverkas olagligt i Peru, Bolivia, Brasilien, Ecuador och Colombia och blir timmer som inkorporeras i den internationella marknaden med hjälp av förfalskade dokument. Skyddade skogar i reservat och på mark som tillhör ursprungsbefolkningar avverkas och flera trädslag har huggits så mycket att de nu är

Produktionshöjande åtgärder för skogsbruket sågas av Skydda Skogen

Plantering. Foto: Kaffe via Pixabay En rapport som tar upp åtgärder som kan öka skogstillväxten på produktiv skogsmark i Sverige har precis släppts av Skogsstyrelsen. Men de flesta åtgärder som tas upp är tyvärr sådana som inte främjar den biologiska mångfalden, klimatet eller skogens hotade arter. Det handlar bland annat om ökad dikesrensning, ökad kvävegödsling,