Skydda Skogens yttrande till Skogsstyrelsen: Uttag av skogsbränsle begränsar inte klimatpåverkan

Tåg med biobränsle. Foto: Stockholm Exergi via Flickr Skydda Skogen har lämnat synpunkter på Skogsstyrelsens remiss på vägledningen ”Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder”. Skydda Skogen är skeptiska mot ett ökat uttag av biobränslen som ger ökade koldioxidutsläpp samt återföring av aska och gödsling som påverkar skogsmarken och utarmar den biologiska mångfalden.  Skogsstyrelsen skriver

Sex nya naturreservat i Norrbotten denna vecka

Storberget-Laver i Älvsbyn. Foto: Per-Anders Jonsson, Länsstyrelsen Norrbotten Sex nya naturreservat har bildats denna vecka i Norrbotten: Markkatieva i Kiruna, Täljstensskogen i Pajala, Blåsberget i Arjeplog, Granträsk i Arvidsjaur, Storberget-Laver i Älvsbyn och Rönsmyran Överkalix. I alla dessa sex reservat finns gammal och skyddsvärd skog. 404 värdefulla naturområden är därmed långsiktigt skyddade i Norrbotten.  Länsstyrelsen

Danske Bank förespråkar biobränsle från skogen- inte alls hållbart, menar Skydda Skogen

Tretåig hackspett, en art som finns i oskyddad naturskog i  bl a Jämtland. By Armandas Naudžius – Flickr, CC BY 2.0,  ”Det är bara skogen som kan rädda den svenska energiomställningen”, skriver Danske Bank. Föreningen Skydda Skogen är mycket kritisk: Storskaligt uttag av biobränslen från skogen är ett hot mot både klimat och biologisk mångfald.