Öppet brev till 20 regeringar: ”Sluta stödja bioekonomin nu!”

Avverkning regnskog för palmolja, Indonesien. Foto: Rainforest Action Network, CC BY-NC 2.0 Skydda Skogen har skrivit under ett öppet brev mot utökningen av bioekonomi i världen. Brevet går till 20 regeringar, till internationella myndigheter och till privata aktörer och kräver att de slutar stödja bioekonomin. Hittills har 75 miljöorganisationer skrivit under från bland annat Belgien, Frankrike, Kanada,

Debatt: Sveaskog lyssnar inte på samerna, vill åt skog på renbetesland

 Foto: Björn Mildh Sveaskog har virkesbrist och hugger fjällnära skogar i samebyarnas kärnområden. På samråden med samerna är Sveaskog i överläge och tvekar inte att bruka sin maktposition för att komma åt skogar i renbetesland. Samebyarnas nej till avverkning respekteras inte! Det statliga skogsbolaget Sveaskog, ägt av oss alla, har till följd av tidigare överavverkningar

Hård kritik mot att nya FSC-standarden fortfarande inte är hållbar

FSC-certifierade Sveaskog har avverkningsanmält en nyckelbiotop, Strandberget. Foto: Björn Mildh. Naturvårdare har ofta uppmärksammat att skyddsvärd naturskog kalavverkas och att mark körs sönder av FSC-certifierade bolag. FSC ska värna om ett hållbart skogsbruk men verkligheten är ofta en annan ute i skogen. Nu har FSC-standarden reviderats men är ändå inte hållbar, enligt föreningen Skydda Skogen.

”Vi kräver att Sveaskog visar sina naturvärdesbedömningar!”

En av Sveaskog avverkningsanmäld nyckelbiotop, Strandberget i Norrbotten. Foto: Björn Mildh I veckan skickades ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg med kopia till miljöminister Karolina Skog. Brevet kräver att Sveaskog ska redovisa sina naturvärdesbedömningar öppet. Brevet är skrivet av Björn Mildh, skogsengagerad sedan många år i Naturskyddsföreningen och signerat av personer från organisationerna Jordens