Hård kritik mot att nya FSC-standarden fortfarande inte är hållbar

FSC-certifierade Sveaskog har avverkningsanmält en nyckelbiotop, Strandberget. Foto: Björn Mildh. Naturvårdare har ofta uppmärksammat att skyddsvärd naturskog kalavverkas och att mark körs sönder av FSC-certifierade bolag. FSC ska värna om ett hållbart skogsbruk men verkligheten är ofta en annan ute i skogen. Nu har FSC-standarden reviderats men är ändå inte hållbar, enligt föreningen Skydda Skogen.

”Vi kräver att Sveaskog visar sina naturvärdesbedömningar!”

En av Sveaskog avverkningsanmäld nyckelbiotop, Strandberget i Norrbotten. Foto: Björn Mildh I veckan skickades ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg med kopia till miljöminister Karolina Skog. Brevet kräver att Sveaskog ska redovisa sina naturvärdesbedömningar öppet. Brevet är skrivet av Björn Mildh, skogsengagerad sedan många år i Naturskyddsföreningen och signerat av personer från organisationerna Jordens

Skydda Skogen är engagerad i Klimatriksdagen

Tjädrar i Ore Skogsrike, ett skogsområde med skyddsvärd skog som hotas av avverkningar. Foto: Pär Wetterroth Skydda Skogen är engagerad i Klimatriksdagen som sker 5-6 maj. Medlemmar i föreningen har skrivit motioner till Klimatriksdagen, bland annat om att skydda kollagret i de svenska skogarna och om att klimatsäkra skogen genom att främja mer blandskog och

M och C: vill ge skogsägare mer makt och skrota nyckelbiotopsinventering

Skyddad natur- Tyresta Nationalpark. Foto: Kristina Bäck I en undersökning om vad riksdagspartierna anser om skog så svarar Vänstern och Miljöpartiet att dagens skogsbruk inte är hållbart. Övriga partier tycker att Sveriges skogsbruk är hållbart och att det är problematiskt med nyckelbiotoper. David van der Spoel, professor i biologi på Uppsala universitet och talesperson för