Unik tätortsnära skog i Nacka hotas av exploatering 

Torraka i Ryssbergen. I skogen har setts spillkråka, mindre hackspett, duvhök och talltickor.  Foto: Kristina Bäck En tätortsnära skog i Ryssbergen i Nacka med 400-åriga tallar, ovanliga mossor, lavar och skalbaggar ska exploateras. 25% av skogen ska bebyggas och politikerna i Nacka står bakom. Nätverket Rädda Ryssbergen och den lokala Naturskyddsföreningen i Nacka protesterar. Skogen

”Tjädern och kalhyggesbruket” en rapport om hur skogsbruket decimerar en art

Hönorna väntar på tuppen som jagat iväg en rival. Foto: Svante Joelsson Ett 30-tal erfarna tjäderkunniga skogsmänniskor är samstämmiga– tjädern har påverkats starkt negativt av de senaste 70 årens kalhyggesbruk och flera forskningsrapporter säger samma sak. Detta enligt den nyutkomna och välskrivna lilla boken ”Tjädern och kalhyggesbruket” av Göran Rönning och Bengt Oldhammar. Två upprop

Protester mot planerad avverkning kring kallvattenkälla i Nacka

Sörmlandsleden etapp 1 går genom skogen ner till källan. Foto: Kristina Bäck Avverkning hotar skogen runt Sandakällan, en populär kallvattenkälla i Nacka kommun söder om Stockholm. Källan ligger i ett område där Sörmlandsledens etapp 1 passerar och det är både nyckelbiotop och vattenskyddsområde. Många oroas att avverkningen kommer att påverka omgivningen och vattnet negativt, både

Naturorganisationer inte inbjudna på möten om Ore Skogsrikes framtid

Brännvinsberget i Ore Skogsrike, foto: Sebastian Kirppu Ideell naturvård är inte inbjudna på projektmöten om de hotade skogarna i Ore Skogsrike, möten som sker tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägaren Sveaskog. ”Det är djupt beklagande och förvånande” säger Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen menar att eftersom föreningen enbart är intresserade av formellt skydd, exempelvis ett naturreservat, finns inget

Olaglig jätteindustri pågår när skyddad regnskog fortsätter att avverkas

Manú nationalpark i Peru. Foto: Corey Spruit via Wikipedia Regnskog avverkas olagligt i Peru, Bolivia, Brasilien, Ecuador och Colombia och blir timmer som inkorporeras i den internationella marknaden med hjälp av förfalskade dokument. Skyddade skogar i reservat och på mark som tillhör ursprungsbefolkningar avverkas och flera trädslag har huggits så mycket att de nu är