Avverkningen av Hambacher Forst stoppad!

Alla trädhus i skogen har rivits. Foto: Tim Wagner, (CC BY-NC 2.0) via Flickr Den tyska energikoncernen RWE får inte längre avverka i Hambacher Forst i Tyskland. Detta enligt högsta förvaltningsdomstolen i Nordrhein-Westfalen som ger den stora miljöorganisationen BUND rätt om att skogen har höga naturvärden och hotade arter.  Förbudet gäller tills den tyska utredningen

40 forskare: Skogarnas betydelse för klimatet har förbisetts

  Tyresta nationalpark, en stadsnära naturskog. Foto: Kristina Bäck Att stoppa den globala skogsavverkningen har lika stor betydelse för klimatet som att minska våra utsläpp, skriver 40 forskare från fem länder. Skogarnas stora betydelse för klimatet har förbisetts av världens regeringar. Att skydda och restaurera skog kan minska växthusgasutsläpp med 18% till 2030. Om vi

Öppet brev till 20 regeringar: ”Sluta stödja bioekonomin nu!”

Avverkning regnskog för palmolja, Indonesien. Foto: Rainforest Action Network, CC BY-NC 2.0 Skydda Skogen har skrivit under ett öppet brev mot utökningen av bioekonomi i världen. Brevet går till 20 regeringar, till internationella myndigheter och till privata aktörer och kräver att de slutar stödja bioekonomin. Hittills har 75 miljöorganisationer skrivit under från bland annat Belgien, Frankrike, Kanada,

Debatt: Sveaskog lyssnar inte på samerna, vill åt skog på renbetesland

 Foto: Björn Mildh Sveaskog har virkesbrist och hugger fjällnära skogar i samebyarnas kärnområden. På samråden med samerna är Sveaskog i överläge och tvekar inte att bruka sin maktposition för att komma åt skogar i renbetesland. Samebyarnas nej till avverkning respekteras inte! Det statliga skogsbolaget Sveaskog, ägt av oss alla, har till följd av tidigare överavverkningar