Gammal skog tål klimatförändringar bättre än ung skog, enligt studie

Gammelskog i Pyssynkangas Finland. Foto: Ohikulkija via Wikipedia Skogar som är över 150 år i Nordamerika tål klimatförändring bättre än unga skogar, enligt en ny studie från universitet i Vermont (UVM), USA. De gamla skogarna är mer resilienta och ger bättre ifrån sig vad gäller kolinlagring, produktion av timmer och biologisk mångfald. Fokus i rapporten

Brev skickat till Näringsdepartementet: ”Tänker regeringen tillmötesgå kraven i kampanjen ”Vår Skog”?

Bronshjon i en avregistrerad nyckelbiotop. Foto: Helena Björnström Skydda Skogen och Greenpeace har nyligen skickat brev till Näringsdepartementet med frågor om kampanjen Vår Skog och om avregistrering av nyckelbiotoper. ”Tänker regeringen tillmötesgå kraven i kampanjen ”Vår Skog”? Är en av frågorna som ställs i brevet. Miljörörelsen har ännu inte fått svar på den frågan. Sveriges samlade

”Få har förstått vår ödesfråga”

En oerhört viktig ödesfråga, vårt ohållbara överutnyttjande av landskapet, av våra skogar, av hela naturen. Men tyvärr så få som förstått. Med en upplaga på endast 2500 ex finns heller ingen förväntan om att just denna ”överlevnadshandbok” ska göra någon större skillnad. Därför delar jag ett par textavsnitt, som kanske blir lästa av några fler

Skydda Skogen medarrangör på Manifestation mot artdöden

Birgitta Tulin från Skydda Skogen höll tal. Foto: Jana Eriksson På Biologiska mångfaldens dag 22:a maj hölls ”Manifestation mot artdöden” vid naturreservatet Råstasjön i Stockholm där Fältbiologerna var huvudarrangör. Starka och hoppingivande tal hölls om artutrotningen, om ideell kamp och om att inte ge upp. Skydda Skogen var med och Birgitta Tulin, ny styrelseledamot i

Nytt brev till Sveaskog: Avverka inte skogen vid Lill-Skarja!

Skogsmaskinen som stoppades av skogsengagerade personer i april. Denna vecka har Skydda Skogen skickat ett nytt brev till Sveaskogs styrelse med kopia till länsstyrelsen med uppmaningen till bolaget att inte avverka 40 hektar naturskog vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun. Sveaskog har avverkningsanmält skogen trots att lokalbefolkning, ideell naturvård och länsstyrelsen har reagerat mot planerna. Länsstyrelsen