Karta visar att 1000-tals nyckelbiotoper har avregistrerats

Tusentals nyckelbiotoper, det vill säga skog med höga naturvärden, har avregistrerats som nyckelbiotoper av de stora skogsbolagen för att kunna avverkas. Det visar en karta som aktiva i Skogsgruppen Kronoberg i Naturskyddsföreningen har gjort. Kartan täcker hela Sverige och bygger på data från Skogsstyrelsen. Många av dessa värdefulla skogar har sedan avverkningsanmälts eller avverkats. Läs

Avverkning i Arjeplog avbröts, tack vare protest

Naturskogen vid Lill-Skarje som Sveaskog vill avverka. Foto: Björn Olin. Den gamla naturskogen vid Lill-Skarja utanför Arjeplog får stå kvar ett tag till då Sveaskog har avbrutit sin planerade avverkning på tisdagsmorgonen. Två skogsengagerade privatpersoner var på plats i skogen på morgonen när skördaren kom. Om de inte hade varit där hade avverkningen påbörjats. Skogen

45 000 namnunderskrifter lämnades till näringsministern för att skydda ”vår skog”

Idag lämnades över 45 000 namnunderskrifter till näringsminister Ibrahim Baylan som avslutning på kampanjen Vår Skog. I kampanjen kräver 23 miljöorganisationer att det statliga skogsbolaget Sveaskogs avkastningskrav ska sänkas, att alla skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark ska skyddas och att Sveaskog ska bli en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk. Representanter från Naturskyddsföreningen, WWF,

Kalhyggen förstör mykorrhizasamhällen, fler träd måste sparas enligt rapport

Skogsbruk som innebär korta omloppstider, kalavverkningar och monokulturer påverkar markens mykorrhizasvampar negativt och därmed även nya generationer av skog, enligt en ny rapport från SLU. Mykorrhizasvampar är livsnödvändiga för träden eftersom de försörjer träden med näring och vatten. Studien visar att ett kalhygge utan sparade träd kan utplåna runt tre fjärdedelar av markens mykorrhizaarter.  De