Debatt: Det är dags för ett krispaket till naturen

För att skydda gamla naturskogar behövs en större post i miljöbudgeten, enligt debattartikeln. Foto: Kristina Bäck I en debattartikel skriver flera miljöorganisationer att makthavarna är olycksbådande tysta trots att vi närmar oss en ekologisk katastrof.  Författarna tar fram exempel på natur som kan bevaras och återskapas för att begränsa klimatkrisen och massutrotningen av arter. Så

Skydda Skogen stödjer #Fridaysforfuture

Skydda Skogen stödjer #Fridaysforfuture, skolstrejken för klimatet initierad av 15-åriga Greta Thunberg och hennes kamrater. De fortsätter att klimatstrejka utanför riksdagen varje fredag tills Sveriges koldioxidutsläpp är i linje med Parisavtalet. Medlemmar från Skydda Skogen har varit på plats varje fredag vid riksdagshuset för att visa sitt stöd. Klimat och skog hör ihop då skog

Svenskt ohållbart skogsbruk avslöjas i tysk dokumentär

Svenskt skogsbruk uppmärksammas i tysk TV. Lina Burnelius från Greenpeace, skogsbiologen Sebastian Kirppu från Skydda Skogen och miljökämpen Margareta Wikström från Naturskyddsföreningen i Dalarna är med i en dokumentärfilm om skogsbruk. De är i Ore Skogsrike. Filmen är på tyska och alla intervjuer är dubbade men berättelsen och bilderna talar för sig själva.  I filmen

Unik tätortsnära skog i Nacka hotas av exploatering 

Torraka i Ryssbergen. I skogen har setts spillkråka, mindre hackspett, duvhök och talltickor.  Foto: Kristina Bäck En tätortsnära skog i Ryssbergen i Nacka med 400-åriga tallar, ovanliga mossor, lavar och skalbaggar ska exploateras. 25% av skogen ska bebyggas och politikerna i Nacka står bakom. Nätverket Rädda Ryssbergen och den lokala Naturskyddsföreningen i Nacka protesterar. Skogen