”Från mångfald till enfald”- en rapport som visar vägen till möjlig hållbarhet

Brännvinsberget i Ore Skogsrike efter avverkning. Minst 600 hektar skyddsvärda skogar i Ore Skogsrike har kalavverkats av Sveaskog, trots rödlistade och hotade arter som fanns i området, foto: Sebastian Kirppu Naturskyddsföreningen har denna vecka släppt en ny rapport om tillståndet i de svenska skogarna: ”Från mångfald till enfald”. Rapporten speglar den sorgliga verkligheten i skogen med den

Stöd den stora nordiska klimatstrejken nu på fredag!

Skydda Skogen stödjer Gretas Thunbergs klimatstrejk, #FridaysForFuture. Nu på fredag blir det en extra stor nordisk klimatstrejk, Nordic Climate Strike. Då kommer över 50 städer i Norden att vara med. Kampen för skogen och för klimatet hör ihop- världens skogar hyser en rik biologisk mångfald och lagrar kol och behöver därför skyddas.  Klimatstrejken som började

Bästa resultatet någonsin för Sveaskog men förödande för biologisk mångfald

Naturskogen i Njuöniesvarrie som är avverkningsanmäld av Sveaskog, foto: Jonas Nordenström Det går bra för Sveaskog enligt ett pressmeddelande. Bättre än någonsin då rörelseresultatet för 2018 har ökat med 14 procent jämfört med 2017.  Trots ökningen så fortsätter Sveaskog att avverka och avverkningsanmäla några av de sista naturskogarna med höga naturvärden i Sverige. Dessa skogar

Skydda Skogen skriver under brev mot att kolkraftverk ska drivas vidare med biobränsle från skogar

Pellets. Foto: Kapilbutani via Wikimedia Commons Skydda Skogen skriver under ett öppet brev som går till Frankrikes regering för att stoppa kolkraftverket Cordemais.  Istället för att stängas 2022 finns ett förslag om att det ska fortsätta drivas med bioenergi från skogar, något som många organisationer vänder sig mot. Det strider även mot Parisavtalet och att