Välkommen till digitalt årsmöte 25-26 mars!

Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt. Kom, prata med likasinnade, och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom föreningen eller vara expert på skog. Du anmäler dig via ett formulär nederst på sidan. Hänt under 2022Föreningen har under 2022 bl.a. debatterat skog i media, inventerat skog, drivit ärenden i domstol för att påverka myndigheternas

LRF: Bråttom att fridlysta arter ska ge vika för skogsbruket

Trots de förändringar som skogsbranschen fått igenom nöjer sig inte LRF. De menar att artskyddsförordningen fortsätter att orsaka problem för landets skogsägare och att skogsägare förbjuds att bruka sin skog. Nu behövs en helhetslösning. Detta trots att formellt skydd av skog i huvudsak ska ske utifrån frivillighet. De uppmanar regeringen att agera skyndsamt. Länk till

Bild på motorväg

Skydda Skogen överklagar vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn

Skydda Skogen har överklagat vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län som Trafikverket har fastställt. I överklagandet till regeringen har Skydda Skogen tagit upp att den planerade vägen strider mot miljöbalken när det gäller lokaliseringen och att den skadar det stora skogsområdet Hanveden som är av riksintresse för friluftslivet. Vägen strider dessutom mot klimatlagen och

Äganderätt och samhällsintresse

Den febriga debatten om skogen fortsätter och når nya höjder när t.ex. miljöorganisationer angrips av ledarskribenter i SvD eller att talerätt enligt Århuskonventionen föreslås minskas. Ivern att avverka skog börjar alltmer likna hetsen i en guldrush. Ägandets rättigheter används som argument för att få göra vad man vill med marken. Äganderättigheter har historiskt funnits mer

Skydda skogen Svenska kyrkan!

Till: Svenska kyrkans tillträdande ärkebiskop, Martin Modéus – Skydda skogen Svenska kyrkan! Nu finns ett upprop som vill understryka Svenska kyrkans ansvar som skogsförvaltare i en tid av klimatkris och stora hot mot den biologiska mångfalden. Som en vägledning för en kyrka som vill gå före i att skydda skogen överlämnas till den tillträdande ärkebiskopen Skogens