Konsumentupplysning om FSC

Kontakta FSC Går det att lita på skogsbrukscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC)? Den 21 mars 2014 överlämnade Skydda Skogen barnboken ”FSC – Falsk Skogs Certifiering” till Miljödepartementet och miljöminister Lena Ek. Den 26 februari 2014 anmälde Föreningen Skydda Skogen skogsbrukscertifieringen FSC och de FSC-certifierade skogsbolagen Sveaskog, SCA och Stora Enso samt mjölkjätten Arla och livsmedelsbutiken