Tjädern och urskogen

Julklappstips Tjädern och urskogen Svante Joelsson och Bengt Oldhammer Votum & Gullers Förlag   Här presenteras ett unikt tidsdokument efter 50 års studier av tjäderns liv och leverne i Tyresta nationalpark. 1 300 hektar av nationalparkens totala yta på 1 970 hektar utgörs av riktig urskog och den är faktiskt belägen så nära som endast

Vilset

”Vad ska vi använda skogen till?” undrar Herman Sundqvist lite vilset i Skogseko. Märkligt! Och han ska vara Skogschef på Sveaskog! Ring oss, Herman! Vi har många bra förslag.

Överens!

Skogsstyrelsen har utfärdat nya allmänna anvisningar för områdesskydd, och presenterar en rad intressanta definitioner, t.ex: ” Skogliga exempel på verksamhet eller åtgärder som kan skada naturmiljön är föryngringsavverkning, gallring, röjning, plockhuggning, selektiv avverkning av de äldsta träden, upparbetning av vindfällda träd, avverkning av hamlade träd, uttag av bränd eller död ved, markberedning, plantering, sådd, byggande

Gränslöst?

I regeringens rovdjursproposition föreslås en övre gräns för antalet kungsörnar i Sverige. Om propositionen går igenom riskerar hela 78 procent av de rödlistade örnarna att skjutas. Finns det ingen övre gräns för skamligt naturfientliga förslag från den svenska regeringen?