Överens!

Skogsstyrelsen har utfärdat nya allmänna anvisningar för områdesskydd, och presenterar en rad intressanta definitioner, t.ex: ” Skogliga exempel på verksamhet eller åtgärder som kan skada naturmiljön är föryngringsavverkning, gallring, röjning, plockhuggning, selektiv avverkning av de äldsta träden, upparbetning av vindfällda träd, avverkning av hamlade träd, uttag av bränd eller död ved, markberedning, plantering, sådd, byggande

Gränslöst?

I regeringens rovdjursproposition föreslås en övre gräns för antalet kungsörnar i Sverige. Om propositionen går igenom riskerar hela 78 procent av de rödlistade örnarna att skjutas. Finns det ingen övre gräns för skamligt naturfientliga förslag från den svenska regeringen?

En ny bok

Vackert om livet i gammelskogen Än lever skogenJohn Hallmén Roine Magnusson Pelle SvenssonNorstedts Genom bland annat extremt närgången fotografering träder här otroligt vackra bilder av livet i gammelskogen fram. Detaljer som lätt går den skogsvandrare som inte ger sig tid att stanna upp och titta lite närmare, förbi. Eller som av andra kanske missas eftersom