bild_wwf-artikel_liten

Chefsrekryteringarna som tystar WWF

Varför lägger Världsnaturfonden (WWF) många miljoner på vissa kampanjer men knappt en krona på andra angelägna miljöproblem och vilka faktorer är avgörande för organisationens ställningstaganden i olika avseenden? Sådana övergripande beslut som fattas av de som sitter i toppen av WWF har granskats i relation till den bakgrund dessa personer har. Ingen annan miljöorganisation har

Det finns alternativ till skövling

Sågverksägaren Ulf Berkvist har invändningar mot en artikel av Anders Delin. Han skriver: ”Sedan urminnes tider har skogsbruket varit en av Sveriges viktigaste näringar.” Detta är väldigt lite sant, eftersom skogsbruket här kom igång först i början av artonhundratalet. Landet hade då ett unikt förråd av grovt timmer som aldrig tidigare hade exploaterats, och det