Regeringens nya mineralstrategi

Miljöaktivister bemöts med polisbrutalitet Sverige 2013. Fredliga aktivister slås ned. Stora naturområden avlyses. Felaktigt  och i strid mot allemansrätt och gällande lagstiftning. Journalister nekas tillträde, avhyses och riskerar till och med rättsliga påföljder samtidigt som polisen tillåter något som enligt vittnesmål mest liknar en lokal lynchmobb att husera innanför avspärrat område. Dessa personer passar då