Internationella experter sågar svenskt skogsbruk

Bilden av Sverige som föregångsland för hållbart skogsbruk sprack när forskare, skogsexperter och representanter från miljöorganisationer från Ryssland, Finland och England besökte hotade naturskogar i Vildmarksriket och Ore Skogsrike i Dalarna under den gångna veckan. Den stora efterfrågan på bioenergi och “hållbara” skogsprodukter ökar vilket riskerar att ge efterdyningar i den redan hårt exploaterade svenska

SVT: Regnskog skövlas trots miljömärkning av palmolja

”Numera är i stort sett all palmolja i mataffären miljöcertifierad. Men den märkningen håller inte måttet, utan ger ett dåligt skydd för regnskog och lokalbefolkning. Det säger nu flera organisationer till SVT, som besökt organisationerna och plantagerna på plats i Sydostasien.” Det skriver SVT på sin webbsida. Läs mer här Redkommentar: Du kan som konsument

Fortfarande några platser kvar på spännande naturvårdsseminarium i Uppsala 25:e aug!

Skogs- och artskydd och miljöövervakning i Norra EuropaSom del i ett internationellt samarbetsprojekt om hållbart skogsbruk och naturskydd i Finland, Sverige ochRyssland, arrangerar vi ett seminarium och en exkursion i Sverige 25:e – 31 augusti 2016.Veckan börjar med seminarium i Uppsala den 25:e augusti. Plats: Artdatabanken, Uppsala.Tid: 12-18:00Datum: 25 augusti 2016Arrangör: föreningen Skydda SkogenModerator: Viktor

Sveaskog missbrukar forskningsresultat

Sveaskog är statens eget skogsbolag och äger 13,5 procent av den svenska skogen. Bolaget brukar framhålla sig självt som föregångare i fråga om naturvård i skogen. På Sveaskogs hemsida kan man sedan den 13 juli läsa följande text: ”Skogarna i nordvästra Dalarna har särskilda artvärden, även i produktionsskogarna. Här finner vi en rödlistad art på