Upprop till miljöminister Lena Ek

Lena Ek (C) har felaktigt påstått att hon inget kan göra för Ojnareskogen på Gotland. Enligt henne själv skulle hon då göra sig skyldig till ministerstyre och det strider mot grundlagen. 

Det är helt riktigt att ministerstyre strider mot grundlagen. Det är också helt riktigt att det skulle vara ministerstyre om en minister aktivt går in och påverkar eller avgör ett specifikt domstolsärende. Men Lena Ek kan faktiskt rädda Ojnareskogen undan skogsmaskinerna och Nordkalk.

Miljöministern inte bara kan, det är hennes och regeringens skyldighet att se till att Ojnareskogen skyddas. De unika naturvärdena och de hotade arterna uppfyller med råge kriterierna för att inrätta ett natura 2000-område. Detta låter sig göras alldeles oavsett pågående juridiska process och skulle inte innebära ministerstyre.

Ett land och en miljöminister som tar sitt miljöansvar fullt ut ser i förlängningen till att området enligt gällande utförandeplan även blir nationalpark.

Låt oss vinka av skogsmaskinerna för gott!


Mellanskogs maskiner passerar Ojnarelägret under transporten bort från Ojnareskogen. Foto: Robert Svensson

Skriv under uppropet här