Fjällnära skog i Sarek Nationalpark. Foto: Wikipedia Commons

1,7 miljarder kronor ska avsättas i regeringsbudgeten till skydd av värdefull natur. Nästan en fördubbling jämfört med förra budgeten. Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket säger i P1 att de fjällnära skogarna ska prioriteras. Just nu är det en explosion av ansökningar till Skogsstyrelsen om avverkning av fjällnära skog.

Satsningen på fjällnära skog som Björn Risinger pratade om på Naturmorgonens P1 är viktig eftersom dessa skogar inte har avverkats under modern tid. De har höga naturvärden och hyser hög biologisk mångfald. Många är nyckelbiotoper som egentligen inte ska avverkas enligt FSC-certifieringen av de bolag som är certifierade, vilket de flesta är. Trots detta vill många markägare nu avverka fjällnära skog. Under hösten har rekordmånga ansökningar om avverkning av fjällnära skogar kommit till Skogsstyrelsen, över 9 300 hektar till 23 september, enligt en artikel på Natursidan. Det kan jämföras med åren 2017-2019 då ungefär sammanlagt 3 000 hektar ansökningar kom in.

De skogsägare som inte får avverka fjällnära skog har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Detta enligt ett domslut från tidigare i år i Mark och Miljödomstolen.

De 1,7 miljarderna till värdefull natur kan sättas i relation till att flygbolaget SAS har fått 5 miljarder av regeringen det senaste halvåret. Nu finns risken att skog nedanför den fjällnära gränsen med höga naturvärden som bör skyddas istället avverkas eftersom pengarna inte räcker till. De 1,7 miljarderna ska även gå till två nya nationalparker:  Bästeträsk på norra Gotland och Nämdöskärgården i Stockholms län.