Skogsbruket orsaken

till stormskadorna

I en artikel på Aftonbladets hemsida 2011-12-28 kan man bland annat läsa att ”Aftonbladets unika flygbilder visar hur stormen skövlat våra skogar.”

Om man tittar noga på de publicerade bilderna så ser man flera intressanta och i sammanhanget viktiga saker.

1. Det är kalhyggen intill de områden med träd som blåst omkull. Med andra ord ingen skog som skyddar utan det är trädpartier omgivna av öppna ytor, vilket gör träden extremt utsatta för stark vind.

2. Samtliga bilder där träd har fallit visar plantager där träden i respektive område är av samma art (gran och tall) och de är i samma ålder och storlek. Att monokulturer och framförallt granplanteringar är känsliga för stormskador är allmänt känt. En naturlig skog med träd av olika arter och där träden är i olika storlek och ålder – en flerskiktad skog – är inte tillnärmelsevis lika känslig för storm och skulle inte visa upp dessa enorma skador som vi nu ser.

Det är skogsbruket självt som har orsakat den största delen av skadorna efter stormen. Aftonbladets unika bilder avslöjar det ohållbara plantage- och kalhyggesbruket i Sverige. Det svenska skogsbruket är för övrigt inte hållbart även i många andra avseenden.

Ett tips i all vänlighet till Aftonbladet och övriga medier vad ni kan gräva i och skriva om.

Robert Svensson