Bryr sig WWF om tigern?

Foto: Robert Svensson

 

WWF använder tigern i sin marknadsföring. I takt med att miljonerna rullar in blir tigern alltmer hotad. Hur kan det komma sig?

Se den gripande filmen (i tre delar) som menar att  WWF mer eller mindre struntar i tigrarnas väl och ve. I stället påstås WWF bidra till att enorma skogsarealer skövlas. Människor drivs på flykt från sin egen skog. Där planteras monokulturer av oljepalmer. De som protesterar mot detta sätts i fängelse. WWF samarbetar med dessa skövlare och hävdar till och med att det är ett ekologiskt hållbart bruk i balans med naturen.

I filmen avslöjas också WWF:s bindningar till Monsanto, ett företag vars affärsidé är att sprida genmanipulerade grödor över världen. I Sydamerika har en yta lika stor som hela Tyskland blivit en enda öken där nu endast genmanipulerade sojabönor växer. Dessa odlingar kräver mängder av Roundup, ett gift som bland annat lett till att kvinnor fött döda och missbildade barn. Där odlingarna nu breder ut sig fanns tidigare en skog med jaguarer, apor och många andra arter. Även människor bodde där. Enligt WWF hade skogen inte några höga värden…

Se filmen här:

Del 3

 

WWF bemöter kritiken

”– WWF har aldrig haft något direkt samarbete med Monsanto som är medlem av rundabordsdialogen ”Roundtable on Responsible Soy” (RTRS), där WWF också sitter med. Men vi har aldrig gett ”någon grön välsignelse” till Monsanto. Eftersom Monsanto inte odlar soja kan företagets verksamhet inte hållbarhetscertifieras, säger Lena Tham, som arbetar med frågor kring soja och palmolja.”

Läs mer här