På skogsfestivalen var vi ett gäng som pratade om att få igång merinventeringar i Skydda skogens regi. Hög tid att göra slag i saken!

Mitt förslag är att jag fixar en kurs helgen den 19-21/10, eventuelltförlängt till måndag eller tisdag för de som har möjlighet att stannaoch ge sig ut och göra en riktig inventering i ett hotat område. Ävenom jag alltid är sugen på att dra norrut så är min grundplan, om intenågon annan har ett annat starkt önskemål, att vi ska vara iStockholmstrakten. Det ligger ju lite mitt emellan, och finns bådesödra Sveriges lövträd och norra Sveriges barrskogar. Och många finaområden som är hotade..

Jag tänker att helgen ska bli både som en grundkurs i skogsinventeringoch att vi ska snacka ihop oss om hur vi kan fortsätta medinventeringar och annan skogskamp på ett smart sätt för att vi skagöra nytta och för att det ska vara roligt att vara engagerad i det!
Eftersom Skydda skogen har fått pengar från Alvins fond förinventeringar kan vi troligen få t.ex. resebidrag så att det inte blirså dyrt att komma.

Hör av dig om du är intresserad av att komma, så ser jag till att dufår fortsatt information. Bidra gärna med önskemål på helgensinnehåll.I Stockholm är ju problematiken ganska annorlunda jämfört med i norraSverige, vilket inte hindrar att vi tar upp båda delarna. Helt enkeltvad vill du lära dig? Och vill du hjälpa till att fixa kursen är detmycket välkommet!

Jag hoppas vi ses i skogen! /Lisa Behrenfeldtlisa.behrenfeldt@gmail.com 070-462 03 73