falsk klimatkampanj falsk klimatkampanj

Mats Sigvant, VD för Weda Skog AB, ondgör sig över ”s.k. miljövänner” som vill bevara skogen. Han ställer naturskydd i konflikt med träprodukters förmodade positiva klimategenskaper.

Föreningen Skydda Skogen håller med om att trä borde användas i större utsträckning istället för plast, betong och metall. Samtidigt måste konsumtionen av naturresurser minska kraftigt överlag om klimatförändringarna ska kunna motverkas. Jakten på träfiber får inte ske på bekostnad av den biologiska mångfalden. Det är en svår balansgång när flera olika intressen vill få sina viljor igenom.

 

Läs hela här.