Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland är avundsjuk på lägenhetsinnehavarna i Norrköping, som får göra precis vad de vill med sina lägenheter. Medan däremot de stackars skogsägarna är tvungna att ta hänsyn till både natur och människor. De är påtvingade hänsyn som de borde få slippa, för att i stället kunna ägna sig åt ett fritt och ohämmat kalhuggande. Borring utvecklar omständligt den irrelevanta jämförelsen, som givetvis faller på att varje lägenhetsinnehavare som försökte tillämpa den svenska modellen för skogsbruk i sin lägenhet snart skulle stå på gatan.

Artdatabankens lista över hotade skogslevande arter växer för varje ny mätning och omfattar nu cirka 2 000 arter. Skogsbrukets skövling av svensk natur har helt enkelt gått för långt och måste upphöra. Politiken måste bli en annan. I det läget väljer inte oväntat skogsägarna, cirka tre procent av befolkningen, att aggressivt påhejade av LRF sätta sig på tvären. Kalhyggen är en del av skogens livscykel, försöker Borring. Det är ett fantastiskt påstående. Kalhyggesbruket infördes kring 1950, årmiljonerna dessförinnan fick skogen klara sig utan dem.

Andelen död ved växer, påstår han, likaså andelen gammal skog. Bådadera är uttjatade propagandalögner som bygger på selektiv statistik. Att vi aldrig har avverkat så lite skog är definitivt inte sant, varför då påstå någonting sådant? Var och en kan för övrigt se att det avverkas för mycket och på fel sätt.

Man kan undra varför LRF riskerar sitt anseende på detta sätt. I princip handlar alltsammans om att skog måste brukas med metoder som innebär en helt annan hänsyn.

Mer skog måste skyddas, men ersättningen till markägarna är i så fall generös. Givetvis måste lagar skärpas och ingångna avtal respekteras, men det är långt ifrån säkert att detta skulle drabba vare sig nationens eller skogsägarnas ekonomi.

LRF skulle kunna vara en del av lösningen. Det är beklagligt om man framhärdar i att vara en del av problemet. Troligen har man inte ens alla sina medlemmar med sig på den resan.

THOMAS TIDHOLM ROBERT SVENSSON Föreningen Skydda skogen, För skydd av gammelskogar och naturnära mångbruk