”Tiderna förändras och naturreservaten med den. Till den insikten har länsstyrelsen kommit och plockat fram nya reservatsföreskrifter och skötselplan för naturreservatet Misterhults skärgård. Det stora naturreservatet bildades redan 1967.”

Läs mer här