Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Baylan slätar över mygelmisstankarna mot Sundqvist

När regeringen 2016 utsåg Herman Sundqvist till generaldirektör för Skogsstyrelsen var det många som var oroade över att han skulle agera som den ”skogsnäringens man” han var. Tyvärr kom det att visa sig att oron var högst befogad. Som chef för en stor myndighet förväntas man givetvis vara opartisk och utöva tillsyn över olika verksamheter som i detta fall skogsbruket. Det innebär bland annat att se till att skogsvårdslagens jämställda mål om produktion och miljö upprätthålls, något som tillståndet i våra skogar tydligt visar att Skogsstyrelsen inte har klarat. Produktionen har gynnats stark på bekostnad av skogens biologiska mångfald som idag befinner sig i kris.

Nu har det uppdagats att Sundqvist haft kontakter med en lobbyist/företrädare för näringslivet som han försökt dölja för allmänhetens insyn genom att hänvisa lobbyisten till ett privat e-postkonto och genom att radera potentiellt känsliga meddelanden. Något som omedelbart leder tankarna till att det finns någonting som vi inte får veta om, till exempel att han missbrukar sin position som generaldirektör för att gynna skogsnäringen. 

Herman Sundqvist. Foto: Skogsstyrelsen

När detta uppdagades i media kallades Sundqvist upp till näringsminister Baylan för ett samtal. Det enda som kommit ut efter samtalet är att Sundqvist har fortsatt förtroende och att han ”får inte radera e-post i tjänsten i fortsättningen”. I praktiken betyder det att Baylan, och regeringen, inte har några synpunkter på innehållet i de raderade meddelandena. Skydda Skogen inväntar nu svar från regeringen på våra frågor om skogsstyrelsens och dess GD:s agerande och beslut, men vi håller inte andan. Det är många som tidigare lagt sig platta inför Sundqvists agerande, Skogsstyrelsens styrelse och kanske även regeringen. Det kommer i praktiken att betyda att Sundqvist får fortsatt fria händer att köra på. Om nu inte JO-anmälan av Sundqvist resulterar i något annat. 

Baylan borde avgå

Ibrahim Baylan. Bild: regeringskansliet.

Att Baylan slätar över mygelmisstankarna utan vidare utredning betyder i praktiken att Baylan och regeringen tar generaldirektören i försvar och därmed tar över ansvaret. Det kommer dock bli svårt att utkräva ansvaret då Baylan och statsminister Löfvén har aviserat att de avgår inom kort. Den tillträdande näringsministern och statsministern har en del att städa upp efter Baylan och Löfvén, det står utan tvivel. Om det blir Magdalena Andersson som tar över efter Löfvén finns dock inte mycket hopp till att tillståndet kommer förbättra då hon tidigare prioriterat industrins intressen högre än miljön.

Sundqvist är olämplig som myndighetschef

I sitt tidigare förordnande som skogschef på statsägda Sveaskog hade Sundqvist en populär blogg där han gång på gång retade upp den ideella naturvården. Uttalande som ”all skog som inte explicit skyddats kommer att huggas” har etsat sig fast. Som generaldirektör fortsatte han på den inslagna vägen, fast nu med mer makt. Av allt att döma har han fortsatt gå näringslivets ärenden och negligerat och direkt motarbetat naturvården. Skydda Skogen anser att Sundqvist är olämplig som generaldirektör för en statlig myndighet, då han inte klarar leva upp till kraven för vad som krävs av en myndighetschef och inte förmår att agera opartiskt. Våra farhågor har tyvärr besannats.