Av Stora Enso sönderkörd skogsmark, Barnfallsmossen. Foto: Olli Manninen

 

Skogsbolagen Bergvik Skog och Stora Enso anmäls för brott mot miljöcertifieringen FSC. Föreningen Skydda Skogen anmäler bolagen för bristande miljöhänsyn vid avverkning av tre skogar som organisationen granskade vid en stickprovskontroll i Örebro län. Samtidigt riskerar skyddsvärda gammelskogar att avverkas.

– Bergvik och Stora Enso bedriver inte ett miljövänligt skogsbruk, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Deras miljöhänsyn är undermålig med grova körskador i surdråg, bristfällig hänsyn till vattendrag, avverkade naturvårdsträd och överkörd död ved. Vi kan efter våra inventeringar konstatera att det här inte är engångsföreteelser.

Anmälningarna berör två avverkningar i Ljusnarsbergs kommun och en i Hällefors kommun.

– Skyddsvärda gammelskogar i norra Örebro län riskerar att avverkas av Bergvik och Stora Enso, säger Viktor Säfve. De måste avbryta sina avverkningsplaner och ta hänsyn till skogarnas höga naturvärden. Bolagens kalavverkningar av gammal skog i Örebro län är ytterst kontroversiell eftersom andelen äldre skog är mycket låg.

Skydda Skogen uppmanar Det Norske Veritas (DNV), som sköter tillsynen för FSC i det aktuella fallet, att genast agera genom att besöka områdena och utdela lämplig sanktion mot bolagen. DNV uppmanas också granska Bergviks och Stora Ensos rutiner vid avverkning och metodik för inventering och naturvärdesbedömning.

 

Ladda ner anmälningarna här:


För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tel. 076-11 48 811
Viktor.safve@skyddaskogen.se

Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen, tel. 076-76 13 533
Amanda.tas@skyddaskogen.se