Hårt slag mot

Svenska artprojektet


”På uppdrag av regeringen har en utredning om Svenska artprojektet genomförts under våren. Utredningen har idag gjorts offentlig.

– Utredarens förslag är ett svårt slag mot Svenska artprojektet och mot arbetet med den biologiska mångfalden, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.”

Läs mer och skriv under namnlistan här