139Egyptens regering har beslutat att demolera pyramiderna för att sälja marken till en projektutvecklare som planerar lyxvillor. Bara Sfinxen blir kvar så att området förblir attraktivt. I samma ande har även Roms borgmästare beslutat att bygga om Colloseum till lägenheter eftersom det finns en skriande behov av bostäder i centrala staden. Nej, som tur är, är det här påhittat, ett ramaskri skulle väl uppstått världen över annars, så som skedde när Talibanerna hade sönder två 1500 år gamla Buddhastatyer i Afghanistan år 2001.

Det finns dock saker i världen som är äldre än pyramiderna och som går att förgöra utan att folk reser på ögonbrynen. Om de ens hör nyheten. Bialowiezaskogen i Polen är en sådan sagoomspunnen plats som ligger illa till.

Nu har nämligen den nya polska regeringen bestämt att en stor del av skogen, delarna utanför UNESCO Biosfärreservat, kommer att avverkas. Anledningen till detta anses vara en barkborre som sägs gömma sig i urskogen och sprider förödelse i skogarna omkring. Men sanningen är att barkborrar trivs bättre i monokulturer skapade av människor än i urskogen där det inte finns lika mycket substrat och många fler naturliga fiender. Att fälla urskogen kan således visa sig vara kontraproduktivt.

Bialowiezaskogen är den sista orörda skogen i Europa utanför de skandinaviska fjällen. Den har funnits där alltsedan istiden och hyser fortfarande den rika biologiska mångfald som en gång fanns i hela Europa. Där vimlar det av vitryggiga hackspettar, som vi i Sverige kämpar för att återintroducera efter skogsbrukets framfart under det sista seklet. Där strövar visenter omkring, och alla de stora rovdjuren. Skogen är ett monument som är minst lika viktig att bevara som pyramiderna eller Colloseum. Den berättar för oss om hur Europa såg ut för tusentals år sedan och den visar oss en glimt av den ursprungliga naturen och den biologiska mångfalden.

Polens miljöministern Jan Szyszko är jägmästare och skogsbrukare och ingår i en regering av ministrar som tar strid för fortsatt kolproduktion. Det kan misstänkas att den biologiska mångfalden inte står högt i kurs i Polens regering. Greenpeace startade en underskriftsaktion för att rädda Bialowiezaskogen undan motorsågen efter att miljöministern tillkännagett planerna och 120,000 underskrifter presenterades för statsministern, men det hjälpte inte. Nu faller skogen.

David van der Spoel, talesperson i föreningen Skydda Skogen.

0703157044