Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biologisk mångfald i naturskogen – möt den i digital bildutställning

En gammal barrnaturskog med olika trädslag, träd i olika åldrar och storlekar. Här tillåts träden åldras och dö en naturlig död vilket ingår i naturskogens naturliga livscykel. Foto: Sebastian Kirppu.

Vad är en skog och hur fungerar barrnaturskogens naturliga livscykel? Just nu pågår en digital bildutställning på Naturhistoriska riksmuseet med skogbiologen Sebastian Kirppu. I flera olika bildserier berättar Sebastian om den svenska skogen, dess ekosystem och biologiska mångfald. 

Sebastian Kirppu är engagerad i Skydda Skogen och en kunnig naturskogsförespråkare som flitigt föreläser och håller kurser om naturskogen. Han blev vald till Årets Miljöhjälte av WWF år 2011, sommarpratade år 2014 och har medverkat i bland annat SVT Mitt i Naturen och Sveriges Radios Naturmorgon flera gånger. 

Biologisk mångfald – en mångfald av arter

– Naturskogen är ett ekosystem. Och ett ekosystem är ett levande väsen med en stor mångfald av olika arter av mossor och lavar, svampar, insekter, fåglar och djur. Alla är de beroende av att träden ska få leva hela sina liv och få vara döda träd i många hundra år, säger Sebastian Kirppu.

Följ med Sebastian Kirppu ut i naturskogen via Naturhistoriska riksmuseets digitala utställning här:

https://www.nrm.se/besokmuseet/utstallningar/digitalutstallningskogensbiologiskamangfald.9008722.html

Mer om skog: https://skyddaskogen.se/om-skog/vad-ar-en-skog/