Pressmeddelande, Stockholm, 17 maj 2018

Över 4000 växter, djur och svampar är rödlistade i Sverige. Det ska uppmärksammas genom en manifestation på Norrmalmstorg i Stockholm tisdagen den 22 maj, kl 18. Då är det FN:s internationella dag för den biologiska mångfalden och event sker runtom i hela Sverige.

Ett flertal miljöprofiler kommer att hålla tal under manifestationen, däribland 2017 års miljöhjälte Rebecka le Moine, journalisten och författaren Göran Greider, Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och artisten Staffan Lindberg. 

– Vi måste göra oss av med människans artegoism – också för vår egen överlevnads skull. Kampen för biologisk mångfald är den största solidariska sak människan har slagits för och den börjar i sista ögonblicket; snart kan det vara försent. Art efter art hotas av utplåning. Vi måste agera nu, säger Göran Greider, journalist och författare.

Manifestationen arrangeras av föreningen Skydda Skogen och Klimataktion Sverige och stöds av totalt 20 organisationer, däribland Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner.

– Det är hög tid att den biologiska mångfalden prioriteras av våra politiker. Den biologiska mångfalden är grunden för väl fungerande ekosystem som levererar en lång rad varor och tjänster som är omistliga för samhället. En natur med rik biologisk mångfald har dessutom bättre motståndskraft mot de risker som följer med klimatförändringarna, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.        

Ett av de största hoten mot arter är det storskaliga skogs- och jordbruket. Andra hot är utfiskning, överexploatering, invasiva arter, föroreningar och klimatförändringar. I Sverige ersätts naturliga skogsekosystem av snabbväxande gran- och tallplanteringar där färre arter kan leva. Flera arter av fåglar, djur och växter som tidigare har varit allmänna har blivit ovanliga. Detta behöver bli mer känt.

– Vi måste tänka på kommande generationer. Det kräver tuffare politiska beslut, bland annat om att skydda mer natur och att minska konsumtionen och utnyttjandet av jordens ändliga tillgångar – och det är bråttom, säger Kristina Bäck, Skydda Skogen.  

Preliminärt program för manifestationen: 

Rebecka Le Moine, (2017 års miljöhjälte, initiativtagare i Sverige till Biologiska mångfaldens dag den 22 maj)

Johanna Sandahl (ordförande för Naturskyddsföreningen)

Pella Thiel (Naturens rättigheter i Sverige)

Göran Greider (journalist och debattör)

—————————————————————————

En tyst minut hålls för att uppmärksamma alla utrotade arter.

—————————————————————————

Andreas Andris Fågelviskare Hansen (naturguide och fågelimitatör)

Lovisa Larsson (naturguide, skogskämpe från Tiveden)

Staffan Lindberg (artist och koldioxidbantare)

Em Petersson (Greenpeace Sverige)

Jonas Gren (poet)

Leo Calandrella Rudberg (Fältbiologerna)

Konferencier: Samuel Jarrick, talesperson i Klimataktion och operasångare

Följande organisationer stödjer manifestationen för biologisk mångfald: 

Skydda Skogen, Klimataktion, Greenpeace, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen (Riks), Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Fältbiologerna, Framtiden i våra händer, Skiftet, Sveriges Entomologiska Förening, Mossornas Vänner, Svensk Lichenologisk Förening, Svenska Botaniska Föreningen, Sveriges Mykologiska Förening, Stockholms Svampvänner, Stockholms Ornitologiska Förening, PUSH Sverige, End Ecocide Sweden, Lodyn och Omställningsnätverket.

Presskontakt: 

Kristina Bäck, Skydda Skogen, 070-443 28 19, kristina.back@skyddaskogen.se

Birgitta Tulin, Klimataktion, 073-073 23 65, birgitta.tulin@gmail.com