Vi befinner oss i den sjätte stora massutrotningen och det utrotas upp till 100 arter om dagen. Något som vi vill uppmärksamma. Det är hög tid att våra politiker också gör det!

I Sverige finns mer än 4000 hotade växter, djur och svampar. Fåglar, djur och växter som tidigare har varit allmänna och som har blivit ovanliga. Ett av de största hoten mot arterna är det storskaliga skogsbruket som förs. Riktiga skogar ersätts av gran och tallplantager i rasande takt. Andra hot mot arterna är det storskaliga jordbruket, utfiskningen av haven och miljöförstöringen.

Klimatförändringarna och biologisk mångfald hör ihop. Artrik natur med stor biologisk mångfald har hållbara ekosystem som lättare klarar av klimatförändringar.

Att kunna bada i friska sjöar, att kunna promenera i levande skogar, och att uppleva ett rikt växt- och djurliv. Det är några av de livskvaliteter vi vill att kommande generationer ska kunna njuta av, de kräver tuffa politiska beslut. Det att dags att inse att även det som kan tyckas vara oansenligt, faktiskt är ovärderligt. Därför firar vi den biologiska mångfaldens dag och hoppas att frågan från och med nu får den uppmärksamhet som den förtjänar!

Manifestation Sergels torg, Stockholm –  kl. 18-19

  • Talare
  • Tyst minut för arterna
  • Poesi

Arrangörer: Skydda Skogen och Klimataktion Stockholm

Södra Hällarna Naturreservat, Gotland – kl. 17.30

Start kl 17.30 vid entrén, stora parkeringen nära Leva Kungslador. Vi vandrar på Södra Hällarna och upplever vårens framfart tillsammans med våra medvarelser växter, fåglar och insekter. Ca 19:00 samlas vi för att berätta om våra föreningar och vår aktuella verksamhet. Medtag kaffekorg/matsäck och sittunderlag ev. fällstol! Välkomna!

Arrangörer: Skydda Skogen, Gotlands Botaniska Förening, Gotlands Entomologiska Förening, Gotlands Ornitologiska Förening, Föreningen Bevara Ojnareskogen.

Härryda Kommun

Arrangemangen som Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen​​ genomför på Biologiska mångfaldens dag.

Läs mer på Facebook.