En av Tivedens tallskogar. Foto: Per Jiborn.

Per Jiborn är före detta generalsekreterare, talesperson och webbredaktör för Svenska Ekoturismföreningen (idag Naturturismföretagen) som numera bloggar om ekoturism, naturskydd och landsbygdsutveckling. Han beskriver bloggen som otålig när han behandlar allt i från klimatsmart resande till nya jobb på landsbygden.

Nedan följer axplock från Per Jiborns blogg reslust.org.

Mer natur- och ekoturism i Sveaskogs ekoparker

Mer natur- och ekoturism i Sveaskogs ekoparker kan skapa regionala mervärden och nya jobb i utsatta glesbygdskommuner. Trots detta väljer vi att utan närmare motivering avslå riksdagsmotionen och lägga den till handlingarna. Ungefär så kan näringsutskottets behandling av motionen om naturturism i Sveaskogs ekoparker summeras. Och alla är överens – ingen reserverar sig. Politik är komplicerat och handlar ofta om svåra frågor där olika intressen står mot varandra. Här handlade det om naturturism eller vanligt skogsbruk i 37 ekoparker. Motionen visar att turism kan skapa fördelar för landsbygden – fler jobb, större skattebas och på sikt även öka statens intäkter. På köpet värnas skogens biologiska mångfald. Att utskottet då avfärdar ett förslag med potential att skapa hundratals nya jobb utanför våra städer är inte helt lätt att begripa.

Läs mer om natur- och ekoturism i Sveaskogs ekoparker här.

Det går bra för svensk turism

Varje år presenterar Tillväxtverket ett bokslut för svensk turism. Siffrorna för 2017 visade att hela näringen nu omsätter 317 miljarder kronor och sysselsätter över 175 000 personer. Det innebär att turismen har fördubblat sin omsättning och skapat 45 000 nya årsarbeten sedan millennieskiftet. Dessutom är tillväxten inom svensk turism högre än flertalet av Sveriges övriga näringar. När antalet sysselsatta inom turismen har växt med nästan 35 procent är det dubbelt så mycket som ökningen för den totala sysselsättningen i Sverige sedan år 2000. Mer turismstatistik från Tillväxtverket.

Läs mer bakgrundsfakta om turism här

Varför vill Moderaterna inte skydda mer skog?

Vi behöver inte mer skyddad skog. Det var budskapet från John Widegren, Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, på Svenska Dagbladets debattsida för ett par veckor sedan. Det bärande argumentet är att sågverk, pappers- och massabruk behöver en säker tillgång på skogsråvara för att skapa exportintäkter till Sverige. Då får inte fler reservat stå i vägen. För enligt Moderaterna finns det nämligen bara ett sätt att bruka skogen – att hugga ner den och tillverka papper, virke, flis och annat av träden. I bästa fall känner inte den moderata partitoppen till att det finns en annan näring, som just i skyddade skogar kan skapa både jobb och exportintäkter. I värsta fall vill partiet mörka att naturturismen är ett alternativ till vanligt skogsbruk. Därför undrar jag om Moderaterna ser till landsbygdens, skogens och markägarnas bästa? Eller om det finns andra intressen, som fått partiet att överge tidigare löften och mål utstakade under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister?

Läs mer här