”Den svenska modellen i skogen fungerar inte. Det kan Naturskyddsföreningen visa idag i den nya rapporten ”Under the Cover of the Swedish Forestry Model”. Under fyra somrar har föreningen dokumenterat den svenska skogsbruksmodellen. Resultatet visar att biologiskt värdefulla skogar med hotade arter systematiskt huggs ner. Det är kunder och konsumenter i Europa oftast är helt omedvetna om.”

Läs mer här