”I eftermiddag, klockan 13.00 svarar Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) på en interpellation från miljöpartiets Åsa Romson. Bakgrunden är att skogsstyrelsen har fattat beslut om att tillåta avverkningar av skyddsvärd flerhundraårig naturskog vid Änokdeltat i Jokkmokks kommun. Debatten ligger som tredje punkt på dagordningen.”

Läs mer här

Se tv-sändning här