”Stockholm, 2011-10-17. Idag släpper Greenpeace, tillsammans med en koalition av andra ideella organisationer, en ny rapport som visar att PEFC- och SFI-certifierad skog misslyckas med att skydda skogen. Rapporten On the Ground: The controversies of PEFC and SFI beskriver en serie fall där bl.a. avverkning av värdefulla nyckelbiotoper har certifierats som ”hållbar” och där urbefolkningars rättigheter har ignorerats i såväl Sverige som andra länder.”

Läs mer här