”Vi är djupt besvikna över att inte ens de mest värdefulla bland spillran av kvarvarande vilda skogsområden i Sverige har ett skydd mot att avverkas. Om skogen i Änok faller blir det ännu ett svek mot de politiska målen och deklarationerna om att skydda naturen, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.”

Läs mer här