Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev till Stora Enso och Sydved: Avverka inte Hällsnäs gammelskog!

Gran i avverkningshotade Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. Foto: Michael Nilsson

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen uppmanar StoraEnso att verka för att inte Sydved, ett av StoraEnsos ägt dotterbolag, genomför en planerad skogsavverkning av Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. Detta då en avverkning skulle riskera förstöra en mycket värdefull naturmiljö med en rik biologisk mångfald och förekomst av många hotade och missgynnade skogsarter.

Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, säger:

– Hällsnäs gammelskog är en skog med höga naturvärden. Alla sådan skogar måste bevaras. Att avverka sådana värdefulla skogar kan inte ingå i ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Skogsbolag som i detta fall Sydved och StoraEnso kan knappast hävda att de har ett hållbart skogsbruk om de avverkar skogar med höga naturvärden.

Läs organisationernas brev till Stora Enso här.

Läs organisationernas brev till Sydved här.