Till samtliga ledamöter i Sveriges riksdag.

Bifogat finner Ni ett brev från föreningen Skydda Skogen om sambandet mellan omställningen till en hållbar ekonomi, klimatet, och den biologiska mångfalden. Brevet innehåller en redovisning av forskningsläget samt rekommendationer för det svenska skogsbruket. Föreningens slutsats, baserad på artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter, är att uttagen ur skogen måste minska starkt för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden.

Föreningen ställer gärna upp för diskussioner i ämnet.

Läs hela brevet här.