Hygge av Sveaskog i Akkajaur. Bild: Marcus Westberg
Mer av detta om C får bestämma. Hygge av Sveaskog, Akkajaur. Foto: Marcus Westberg.

I och med Centerpartiets nej till regeringsbudgeten frångår de överenskommelsen med regeringen om skogen. Naturvårdsverkets kommentar till överenskommelsen som gjordes belyser ju rätt bra hur den myndighetigen uppfattade överenskommelsen:

I det nya förslaget ska staten kompensera skogsägare för ekonomiskt bortfall, och för underhållet av den mark som skyddas. Det blir också större möjlighet att få ”bytesmark”, att man helt enkelt får ett nytt skogsområde i utbyte mot det som ska bli ett skyddat naturområde.” 

På Centerns egen sida syns en sista punkt: ”När markägaren är överens med kommun eller stat om att skydda skog ska det beslutet tas skyndsamt och markägare ska också snabbt få ersättning för detta.” Men om inte regeringens budget går igenom, försvinner pengarna för att ersätta skogsägare.

Centern prioriterar industrin över små skogsägare

Det verkar vara så att Centerns ledning egentligen inte bryr sig så mycket om skogsägarna eller deras möjlighet att få ersättning för skog som skall skyddas. Istället gynnar Centers politik den storskaliga skogsindustrin genom att säkerställa virkesråvara till skogsindustrin. Frivilligheten eller rätten för skogsägare att göra som de vill är av mindre betydelse, även om små skogsägare gärna används i Centerns plakatpolitikRåvaruförsörjning och industrin är det som frågan handlar om. Naturvård och ersättning till skogsägare är lågt prioriterade frågor för Centerpartiet. 

Läs mer om föreningens syn på skogspropositionen:

https://skyddaskogen.se/ny-proposition-tar-inte-det-akuta-laget-for-miljon-pa-allvar/