Miljöministern uppvaktas idag.

Det finns omfattande brister i det svenska artskyddet och hur detta tillämpas i skogen. Särskilt inom det svenska skogsbruket där det befintliga artskyddet i praktiken inte har tillämpats. Bristerna i tillämpningen är så stora att det kan innebära att Sverige bryter mot EU:s naturvårdsdirektiv och timmerförordning. Orsaken till bristerna är att svenska myndigheter sedan en lång tid tillbaka låtit det svenska skogsbruket undgå det lagliga skydd som finns för många svenska djur och växter. Ett naturskydd som regleras i den svenska artskyddsförordningen och som gällt sedan vi anslöt oss till EU. Det har brustit i tillsyn, efterlevnad och i information. Detta gör att det inom skogsbruket årligen kan ha begåtts ett stort antal artskyddsbrott i den svenska skogen. Skogsavverkningar som strider mot EU:s naturvårdsdirektiv och även mot EU:s timmerförordning vilken förbjuder handel med illegalt avverkat virke.

Detta framkommer av en ny rapport ”Skyddet av arter i Sveriges skogar – Svenska skogsbruksmodellen och FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald” som nu publiceras av organisationen Skydda Skogen. En rapport, som förutom svenskt artskydd, även belyser den mycket omfattande och pågående utarmningen av skogens biologiska mångfald. En utarmning som i huvudsak beror på skogsbruket som enligt rapporten inte är långsiktigt hållbart.

Rapporten presenteras av rapportens författare Michael Nilsson på en presskonferens tisdagen 24 mars på ABF-huset i Stockholm. Efter presskonferensen kommer rapporten att överlämnas till miljöminister Åsa Romsson.

PRESSKONFERENS Tisdag 24 mars Kl. 11.00
ABF –huset* Sveavägen 41 Stockholm (Lokal: Per-Albinrummet våning 1)
* ABF-huset ligger mellan Rådmansgatans och Hötorgets T-bana

För mer info om presskonferensen : Lisa Behrenfeldt, lisa.behrenfeldt@gmail.com 070-4620373

För mer info om rapporten: Michael Nilsson 076-8369970