Välkommen till YouTube-kanalen Nordliga Skogsträdgårdar

Introduktionen till YouTube-kanalen Nordliga Skogsträdgårdar.  Detta är en introduktion till en ny programserie om boreala och tempererade matskogar och deras förvaltare, om biologisk mångfald och klimatanpassning. En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem, som brukar domineras av fleråriga växter med ätliga växtdelar. Ett skiktat system med allt från höga och låga frukt och nötträd, till bärbuskar,

Klimatforskare: Att bevara ”mogna” skogar kan vara avgörande för klimatet

Skyddad skog i naturreservat, Nacka. Foto: Kristina Bäck Att bevara ”avverkningsmogen” skog istället för att hugga ned den kan spela en avgörande roll för klimatet. Det säger den amerikanske forskaren William Moomaw i en intervju. William Moomaw har bland annat skrivit fem rapporter till Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och under den senaste tiden

Gammal skog tål klimatförändringar bättre än ung skog, enligt studie

Gammelskog i Pyssynkangas Finland. Foto: Ohikulkija via Wikipedia Skogar som är över 150 år i Nordamerika tål klimatförändring bättre än unga skogar, enligt en ny studie från universitet i Vermont (UVM), USA. De gamla skogarna är mer resilienta och ger bättre ifrån sig vad gäller kolinlagring, produktion av timmer och biologisk mångfald. Fokus i rapporten

”Få har förstått vår ödesfråga”

En oerhört viktig ödesfråga, vårt ohållbara överutnyttjande av landskapet, av våra skogar, av hela naturen. Men tyvärr så få som förstått. Med en upplaga på endast 2500 ex finns heller ingen förväntan om att just denna ”överlevnadshandbok” ska göra någon större skillnad. Därför delar jag ett par textavsnitt, som kanske blir lästa av några fler