Knärot, Estland. Foto: Ivar Leidus.

Nyckelbiotopen är skogsägarens vän

Det verkar råda stor förvirring om nyckelbiotoper även bland journalister. Att viss mark klassas som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen har ingen juridisk bindande effekt. Det är ett hjälpmedel och stöd till skogsägare som frivilligt certifierat sig för att bedriva ett s.k. ansvarsfullt skogsbruk i enlighet med FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of

Tajgablåstjärt. En fågel av orörda boreala barrskogar.

Skydda minst 30 % av den svenska skogen innan år 2030

Varför minst 30 procent? Skydda Skogen har tidigare framfört ett krav på att 20 procent av skogen skyddas. Men klimatförändringen och artutarmningen pågår snabbare än förväntat eftersom mänskligheten inte har tagit tillräckligt med åtgärdar för att hejda dessa. Jordens ekosystem behöver därför stärkas än mer för att kunna anpassa sig till utarmningen och klimatförändringarna. Detta kan illustreras till exempel genom granbarkborrarnas invasion i Europa. Även

Svartfläckigblåvvingsfjäril, en av de hotade arterna.

Ingen fortsatt brytning av kalksten på File Hajdar på Gotland

Högsta Domstolen beviljar inte prövningstillstånd för Cementa, som ansökt om ett nytt tillstånd att fortsätta bryta kalksten på File Hajdar på Gotland. Mark- och miljööverdomstolens dom står därmed fast. Domen innebär att bolagets nuvarande brytning inte får fortsätta efter den 31 oktober 2021. Skydda Skogen har följt processen sedan Cementa presenterade sina planer 2016. Vi

Renar som står i delvis huggen skog och äter pellets.

Sveaskog och Greenpeace i Muonio samebys renbetesskogar

Utan betesmark kan samerna inte bedriva sin rennäring. Sveaskogs avverkning hotar vår urbefolkning samernas existens. Detta påpekar Björn Mildh i brev till Sveaskog. Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten påpekar att ”Mötet som ägde rum hösten 2020 med Muonio sameby som ni (Sveaskog) hänvisar till, kallades till av Skogsstyrelsen och handlade om hanteringen av en

Välkommen till YouTube-kanalen Nordliga Skogsträdgårdar

Introduktionen till YouTube-kanalen Nordliga Skogsträdgårdar.  Detta är en introduktion till en ny programserie om boreala och tempererade matskogar och deras förvaltare, om biologisk mångfald och klimatanpassning. En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem, som brukar domineras av fleråriga växter med ätliga växtdelar. Ett skiktat system med allt från höga och låga frukt och nötträd, till bärbuskar,