Hygge av Sveaskog i Akkajaur. Bild: Marcus Westberg

Bryr sig C om de små skogsägarna?

I och med Centerpartiets nej till regeringsbudgeten frångår de överenskommelsen med regeringen om skogen. Naturvårdsverkets kommentar till överenskommelsen som gjordes belyser ju rätt bra hur den myndighetigen uppfattade överenskommelsen: ”I det nya förslaget ska staten kompensera skogsägare för ekonomiskt bortfall, och för underhållet av den mark som skyddas. Det blir också större möjlighet att få ”bytesmark”, att man helt

Till Skogsindustrierna/LRF: Frivilliga avsättningar är inte skyddade

Skogsindustrierna/LRF  påstår att ”det finns redan betydligt mycket mer skyddad natur än vad vi redovisar till EU”. Något som de sprider just nu på sociala medier och på bland annat LinkedIn. Skogsindustrierna/LRF vill räkna in skogsägarnas frivilliga avsättningar i mängden skyddad skog. Om Skogsindustrierna/LRF menar allvar borde de se till att frivilliga avsättningar får ett långsiktigt och

”Slaget om skogen” upprör skogsetablissemanget

Både SVT och forskare från andra länder har avslöjat saker om tillståndet i den svenska skogen som inte fallit i god jord hos skogsetablissemanget. Att branschföreträdare och deras politiska svans rasar säger sig självt, men nu rycker även kavalleriet in – och gör saken värre. Göran Ståhl, dekan vid SLU:s skogsfakultet ondgör sig över SVT:s programserie