Skogen eller pengar?

Skogskonflikten handlar bara om pengar

Det är många som har åsikter om den så kallade “konflikten om skogen”. Näringsidkare har, med sin nästan oändliga budget för lobbying, lyckats övertyga politiker om att det är en konflikt mellan klimatet och den biologiska mångfalden. Även SVT framställer konflikten i detta ljus (ny säsong med Slaget om skogen här), men inget kunde vara

Äganderätt och samhällsintresse

Den febriga debatten om skogen fortsätter och når nya höjder när t.ex. miljöorganisationer angrips av ledarskribenter i SvD eller att talerätt enligt Århuskonventionen föreslås minskas. Ivern att avverka skog börjar alltmer likna hetsen i en guldrush. Ägandets rättigheter används som argument för att få göra vad man vill med marken. Äganderättigheter har historiskt funnits mer

Forskningsresans deltagare svarar på ledarartikel: Ideell naturvård gör skogsbolagens jobb

Forskningsresans deltagare har med anledning av Peter Wennblads ledare i Svenska Dagbladet ”Aktivister på semester styr i skogen” inkommit med en replik (2022-10-07). Det är roligt att att Forskningsresan – den ”semester” som Peter Wennblad nämner i sin ledare – uppmärksammas på så bred front. I Wennblads ledare fanns dock ett flertal haltande resonemang som inte bör

Skäckerfjällens naturreservat. Foto: Rolf Löfgren

Replik i SvD: Naturskydd planeras bäst av myndigheterna

Ska vi ha någon chans att uppnå våra miljö­mål behöver vi behålla myndigheternas proaktiva och professionella arbete med natur­skydd. Det skriver företrädare för Skydda Skogen i en slutreplik. I en replik till Skydda Skogens artikel 10/9 om ändrat arbets­sätt för naturvårds­myndigheterna anger LRF, som exempel på ofrivillighet gentemot markägarna, att staten exproprierar mark för att

Debatt i SvD: Rasera inte arbetet med skydd av naturskog

Svenska Dagbladet 2022-09-09 Fem partier i riksdagen arbetar nu för målet att nedmontera de viktigaste verktygen för bevarande av återstående, relativt orörda skogar. Det skriver företrädare för Skydda Skogen. Förutsättningarna för att skydda Sveriges – och delvis Europas – hotade naturskogar står inför en dramatisk försämring. Ansvariga för detta är C, M, KD, SD och