Förflytta Skogsstyrelsens generaldirektör till elefantkyrkogården

I en debatt på Altinget debatterar Skydda skogen med Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen. I en replik menar föreningen att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har på några år raserat Naturvårdssveriges förtroende för den myndighet han är satt att leda. I en debattartikel den 5 maj menade föreningen Skydda skogen att ”Samtidigt som FN publicerade rapporten initierade

Debatt i ETC: Vackra löften måste infrias

DEBATT I DAGENS ETC 4/5-2022. Flera länsförbund från Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Jordens Vänner och Skydda Skogen skriver i Dagens ETC att det är utmärkt att statliga ­Sveaskogs nye VD, Erik Brand­sma, vill lyssna mer på miljö­rörelsen. De kommer med fyra förslag att förverkliga i närtid. Tidigare naturvårdslöften måste genast infrias För 20 år sedan lanserade Sveaskog

Debatt i Aftonbladet: Nu måste Vattenfall sluta elda upp skogen

DEBATT AFTONBLADET 22/4. I dag, på Earth Day 2022, belyser vi att statliga Vattenfalls energistrategi och investeringar inte är förenliga med Parisavtalet. Den 13 april skickade 16 miljöorganisationer ett öppet brev till Vattenfall med en uppmaning att skyndsamt reformera bolagets energipolitik och snabbt sluta bränna fossila bränslen och biomassa för energiändamål. Förra månaden, efter offentliggörandet av ännu en

Svart stork (Ciconia nigra). Bild: Saxifraga-Iztok Skornik

87 skogslevande arter har dött ut i Sverige

Webbsidan Artfakta tillhandahålls av Sveriges lantbruksuniversitet och ger information om arters utbredning, ekologi och bevarandestatus i Sverige. Informationen är lättillgänglig för den som vill lära sig hur det går för vissa arter, eller för arter i en viss livsmiljö. En enkel sökning visar att 87 arter med skogsanknytning har dött ut i Sverige genom åren.

Demonstration i Gállok/Kallak med Fridays for future och Saminuorra.(c) foto Sáminuorra & Fridays For Future/TT

Debatt i Aftonbladet: Gå inte på att gruvan i Gállok är klimatsmart

DEBATT I AFTONBLADET 3/2 2021. Debattörerna: Regeringen måste säga nej till gruvplanerna. I media har frågan om en eventuell gruva i Gállok, utanför Jokkmokk, i mångt och mycket kokats ner till en strid mellan två intressegrupper: rennäringen och gruvnäringen. Renskötseln och den samiska kulturen ställs emot klimatomställningen och Jokkmokks framtid, som om dessa skulle stå