Timbro fortsätter kampen mot naturen

Göteborgsposten publicerar återigen en ledartext skriven av en Timbroanställd. Kajsa Dovstad, ansvarig för välfärdsfrågor på industrins egna trollfabrik, har studerat skogsfrågan och kommit till en ny spännande slutsats. Miljörörelsen har fel om kalhyggen! Den svenska skogsbruksmodellen: kalhygge och markberedning (t.v.) och plantering av monokulturer av gran eller tall. Foto: Sebastian Kirppu. Argumenten är lika påhittade

Kalhygge nära Akkajaur

Våldtäkten på skogen ska fullbordas

”En våldtäkt på skogen”, så kallar Skogsstyrelsens främsta ekolog Johan Nitare det som sker i Sverige och det som har skett under de gångna decennierna. Med rätta: en skog efter kalavverkning liknar en krigszon snarare än något naturligt. Efter avverkningen drar dessutom markberedningen in, som lämnar spår som kommer ligga kvar tills nästa istid. Snart

Uppsala Universitet negligerar forskning om skogsbrukets baksidor

Uppsala Akademiförvaltning (UAF) äger drygt 50000 ha skog som ska ge avkastning till Uppsala Universitet (UU). Skogen har hittills brukats med kalhyggen och plantering. Samtidigt hävdar båda UAF och UU att de ska arbeta för en bättre värld. Efter mycket kritik, båda från anställda och externa aktörer, har nu styrelsen för UAF beslutat att fortsättningsvis

Använd statens skogar för att nå Sveriges och EU’s miljömål!

Skydda skogen ger idag förslag, till regeringen, hur Sverige snabbt skulle kunna ta sig mycket närmare en miljömålsuppfyllelse på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Med de uttalanden som kommit från regeringen som t.ex. Pourmokhtaris statssekreterare, i DN 18 jan, efter Naturvårdsverkets rapport om biologisk mångfaldskrisen i skogen ”Jag hoppas att vi kan hitta förslag som

LRF: Bråttom att fridlysta arter ska ge vika för skogsbruket

Trots de förändringar som skogsbranschen fått igenom nöjer sig inte LRF. De menar att artskyddsförordningen fortsätter att orsaka problem för landets skogsägare och att skogsägare förbjuds att bruka sin skog. Nu behövs en helhetslösning. Detta trots att formellt skydd av skog i huvudsak ska ske utifrån frivillighet. De uppmanar regeringen att agera skyndsamt. Länk till