Brev till Lena Ek: Vilken status har ekoparkernas naturvårdsskogar?

Sveaskogs Ekopark Hornsö. Foto: Per Jiborn. Sedan 2014 inkluderas Sveaskogs ekoparksavtal i det formella naturskyddet. Det beslutades av den dåvarande alliansregeringen, men trots att sex år gått sedan dess är det fortfarande oklart vad beslutet innebär. Naturvårdsverket saknar underlag och därför redovisas inte dessa skogar i Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur. Var syftet bara att

Att bevara de fjällnära skogarna är en smart klimatlösning

Fjällnära skog vid Björkvattnet, Jämtland. Foto: Privat Inventeringarna är klara i Sveriges fjällnära skogar, skriver Naturvårdsverket. 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden finns i områden nära våra fjäll. Det är ett av de få intakta skogslandskapen i Europa. Det är därför av internationellt intresse att dessa skogar bevaras, skriver Naturvårdsverket och Skydda Skogen håller

Risk för ökad avverkning när Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper

Efter nyår slutar Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper. Foto: Wikimedia Commons Skogsstyrelsen kommer att sluta registrera nyckelbiotoper (skog med höga naturvärden) efter nyår. Det blir istället upp till markägaren själv att hitta och registrera nyckelbiotoper. Skydda Skogen anser att detta kommer att leda till ökade avverkningar av skogar med höga naturvärden vilket går mot våra miljömål

LRF: ”Miljömålet Levande skogar är utopiskt”

Holmens avverkning intill Hedlandets naturreservat, Södermanland 2020.  Foto: K Bäck I veckan höll LRF ett seminarium för att lansera sin rapport om miljömålet Levande skogar. ”Miljömålet Levande skogar kommer aldrig att nås oavsett vilka åtgärder som vidtas”, menar LRF, som också anser att miljömålet används som en missvisande källa till kritik mot skogsägare.  Huvudtesen i LRF-rapporten,

Slutreplik i Aftonbladet: Er linje innebär att svensk natur utarmas

Lina Burnelius från Skydda Skogen skriver slutreplik i Aftonbladet (2/11-2020): ”Gapet mellan vad som måste genomföras för att Sverige ska nå miljömålen och följa Parisavtalet, och den verklighetsbild som Svebio beskriver är skrämmande. Svebios linje innebär ytterligare utarmning av den svenska naturen och enorma växthusgasutsläpp.” Pappersindustrin, som tallolja är en biprodukt av, släpper ut cirka