Slutreplik i Aftonbladet: Er linje innebär att svensk natur utarmas

Lina Burnelius från Skydda Skogen skriver slutreplik i Aftonbladet (2/11-2020): ”Gapet mellan vad som måste genomföras för att Sverige ska nå miljömålen och följa Parisavtalet, och den verklighetsbild som Svebio beskriver är skrämmande. Svebios linje innebär ytterligare utarmning av den svenska naturen och enorma växthusgasutsläpp.” Pappersindustrin, som tallolja är en biprodukt av, släpper ut cirka

Debatt i Aftonbladet: Våra skogar ska inte gå till biodrivmedel

Lina Burnelius, klimat- och landanvändningsexpert, Skydda Skogen, debatterar i Aftonbladet  (28/10-2020): I höstbudgeten presenterade Regeringen utökad reduktionsplikt för drivmedel. De gjorde det i vad de kallade den största miljösatsningen någonsin. Men att blanda in mer biodrivmedel i bilar och flygplan är tvärtom förödande för klimatet och den biologiska mångfalden, och bäst beskrivet som en dödsstöt

LRF:s jurist bortser från naturvärden

I en intervju på ATL TV säger Anna von Treschow rättspolitisk expert LRF, att artskyddsförordningen har ”överimplementerats”. Fyra av hennes uttalanden från intervjun kommenteras här. En viktig del av äganderätten är brukanderätten, att en markägare ska kunna använda sin mark och leva av den, säger Anna von Treschow: ”Vi måste skydda den enskilda människans rätt

Debatt i Altinget: Stoppa avverkningar i skyddade områden

Det är oacceptabelt att omfattande avverkningar för närvarande tillåts av regeringen, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna som bekämpningsåtgärd av granbarkborrar i nyckelbiotoper och värdekärnor, skriver 23 miljöorganisationer. Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram vägledning för att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Hittills har delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats