Det finns alternativ till skövling

Sågverksägaren Ulf Berkvist har invändningar mot en artikel av Anders Delin. Han skriver: ”Sedan urminnes tider har skogsbruket varit en av Sveriges viktigaste näringar.” Detta är väldigt lite sant, eftersom skogsbruket här kom igång först i början av artonhundratalet. Landet hade då ett unikt förråd av grovt timmer som aldrig tidigare hade exploaterats, och det

Piteå-Tidningen: SCA binder ingen koldioxid

Björn Lyngfelt, SCA Forest Products, vill rätta Skydda Skogens uppgift att SCA, som är ett cellulosabolag börsnoterat i Stockholm, i sin verksamhet släpper ut fem miljoner ton koldioxid årligen. Uppgiften är visserligen korrekt, men, skriver Lyngfelt, utsläppen görs ju i 90 olika länder! Jaså? måste man då svara. Tar utsläppen till atmosfären hänsyn till nationsgränser?

Dalabygden: Vems ärenden går Monika Stridsman?

Föreningen Skydda skogen har kanske lyckats alltför väl med att informera om äldre skogars förmåga att lagra kol. Och att dessa skogar, bland annat därför, måste skyddas. Uppenbarligen har våra artiklar stört skogsindustrin, som det senaste året drivit en mycket påkostad kampanj med helt motsatt innehåll. Det tycks också ha stört Skogsstyrelsens nya generaldirektör Monika

gammelskog2

Skydd av skog viktigt för mångfalden och klimatet

Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman har i media nyligen uttalat sig om att skogar bör brukas i stället för att skyddas, för att minska klimatpåverkan.Utspelet kommer lagom till Klimattoppmötet i Köpenhamn, där Sveriges regering och skogsindustrierna vill tillgodoräkna sig skogsbruket.Sverige är en av de skogsnationer i världen som gått hårdast åt sitt skogsekosystem och som skyddat