Tankar om skog: Bengt Gunnar Jonsson

  Något ruttet i skogen Ja, jag vet att jag är akademiker! Vi lider av definitionssjuka. Vi är intresserade av semantiken och av den till denna kopplade retoriken. Dagens inlägg har stimulerats av Sveriges radios samhällsprogram ”Kaliber” som i söndags gjorde ett avsnitt om naturvården i svensk skog. Här uttalar sig bland annat markägaren Lennart

Stoppa daltet med skogsindustrin – börja ta ansvar!

Publicerad i Arbetarbladet 2011-05-02. Norrköpings Tidningar, Fria Tidningen, sofnet.org, Svenska Dagbladet 2011-05-04. Folkbladet, Tidningen Kulturen, sormlandsbygden.se 2011-05-05. Sydsvenskan 2011-05-08. Dagens ETC 2011-05-13. hela hälsingland.se 2011-05-14 m fl   Vad föreningen Skydda Skogen länge hävdat har återigen besannats, nämligen att den svenska modellen med frivillighet i skogsbruket inte fungerar. Nu senast i P1:s granskande program Kaliber som fick

”Med Änok havererar regeringens skogspolitik”

Publicerad i MiljöAktuellt 2011-03-24 Just nu pågår en symbolisk strid mellan naturvårds- och produktionsintressen i den svenska skogspolitiken, när framtiden ska avgöras för 40 hektar fjällnära urskog i Änokdeltat. Skogen, som ligger mitt i hjärtat av ett intakt och storslaget urskogslandskap i Jokkmokksfjällen, hotas av kalavverkning sedan Skogsstyrelsen gjort en starkt ifrågasatt tolkning av skogsvårdslagens

Så talar ett särintresse

Publicerad i Piteå-Tidningen 2011-03-17 Att vilja tjäna pengar på skog kan väl inte vara ett särintresse, tycker Ulf Sandström, SMF Skogsentreprenörerna. Jo när SMF värnar om sina jobb som maskinförare och skogsnäringen slåss för sina vinster är det exakt vad som menas med särintressen. Skogsnäringen har bara 2,7 procent av BNP men blir djupt förorättade