Avverka falska klimatkampanj

Mats Sigvant, VD för Weda Skog AB, ondgör sig över ”s.k. miljövänner” som vill bevara skogen. Han ställer naturskydd i konflikt med träprodukters förmodade positiva klimategenskaper. Föreningen Skydda Skogen håller med om att trä borde användas i större utsträckning istället för plast, betong och metall. Samtidigt måste konsumtionen av naturresurser minska kraftigt överlag om klimatförändringarna

Dagens hyggesbruk inte gångbart för klimatet

Mats Sigvant, som är VD för Weda Skog AB, argumenterar för hyggesbruket i kampen mot växthuseffekten i Skaraborgsbygden 24/4. Föreningen Skydda Skogen menar att hans artikel är osaklig och vilseledande. Kalhyggesbruket måste ifrågasattas även om skogsbruket envist försvarar denna invanda tradition. Miljöargumenten talar starkt för att använda alternativa metoder – och sådana finns. Skogsbolagens senaste