Skogsmaskinsförarna siktar mot miljörörelsen

Publicerad i Norran och Skogsaktuellt 2011-02-23, Värmlands Folkblad 2011-02-24 Skogsmaskinförarna (SMF) bedyrar i ett pressmeddelande (2011.02.16) sin trohet och solidaritet med skogsbruket och markägarna. SMF:s förtroende för markägarna framhålls som obegränsat. Kanske naturligt, man befinner ju sig i en beroendesituation som kan jämställas med livegenskap. Utan skogsbolagens välvilja inga jobb. Skogsindustriernas propagandaorgan Skoglig Samverkan tycks

Naturskogarna måste skyddas

Publicerad i Piteå-Tidningen 2011-02-18 Jag tror att medicinskt tänkande behövs även inom skogsbruket. Låt mig ta ett redan känt exempel. Om ett läkemedel skulle ha lika många biverkningar som kalhyggesbruket förorsakar miljön skulle Socialstyrelsen omedelbart förbjuda det oberoende av vilka argument läkemedelsbolaget skulle framföra. Med kalhyggesbruket som idag är det allenarådande skogsbrukssättet är det omvänt.

Skogsindustrin tar mer än vad den ger

Publicerad i Folkbladet 2011-01-27 Att sågverk skapar välstånd är inget annat än en myt. Att den fortfarande hålls vid liv beror på en framgångsrik lobbyverksamhet från skogsindustrins sida. Holmens nystartade jättesågverk kräver endast 15 personer per skift. Totalt ska ungefär 110 anställda jobba på sågverket som enligt planerna ska sluka 550 000 kubikmeter granvirke per