Dagens hyggesbruk inte gångbart för klimatet

Mats Sigvant, som är VD för Weda Skog AB, argumenterar för hyggesbruket i kampen mot växthuseffekten i Skaraborgsbygden 24/4. Föreningen Skydda Skogen menar att hans artikel är osaklig och vilseledande. Kalhyggesbruket måste ifrågasattas även om skogsbruket envist försvarar denna invanda tradition. Miljöargumenten talar starkt för att använda alternativa metoder – och sådana finns. Skogsbolagens senaste