Risk för ökad avverkning när Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper

Efter nyår slutar Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper. Foto: Wikimedia Commons Skogsstyrelsen kommer att sluta registrera nyckelbiotoper (skog med höga naturvärden) efter nyår. Det blir istället upp till markägaren själv att hitta och registrera nyckelbiotoper. Skydda Skogen anser att detta kommer att leda till ökade avverkningar av skogar med höga naturvärden vilket går mot våra miljömål

LRF: ”Miljömålet Levande skogar är utopiskt”

Holmens avverkning intill Hedlandets naturreservat, Södermanland 2020.  Foto: K Bäck I veckan höll LRF ett seminarium för att lansera sin rapport om miljömålet Levande skogar. ”Miljömålet Levande skogar kommer aldrig att nås oavsett vilka åtgärder som vidtas”, menar LRF, som också anser att miljömålet används som en missvisande källa till kritik mot skogsägare.  Huvudtesen i LRF-rapporten,

Slutreplik i Aftonbladet: Er linje innebär att svensk natur utarmas

Lina Burnelius från Skydda Skogen skriver slutreplik i Aftonbladet (2/11-2020): ”Gapet mellan vad som måste genomföras för att Sverige ska nå miljömålen och följa Parisavtalet, och den verklighetsbild som Svebio beskriver är skrämmande. Svebios linje innebär ytterligare utarmning av den svenska naturen och enorma växthusgasutsläpp.” Pappersindustrin, som tallolja är en biprodukt av, släpper ut cirka

Debatt i Aftonbladet: Våra skogar ska inte gå till biodrivmedel

Lina Burnelius, klimat- och landanvändningsexpert, Skydda Skogen, debatterar i Aftonbladet  (28/10-2020): I höstbudgeten presenterade Regeringen utökad reduktionsplikt för drivmedel. De gjorde det i vad de kallade den största miljösatsningen någonsin. Men att blanda in mer biodrivmedel i bilar och flygplan är tvärtom förödande för klimatet och den biologiska mångfalden, och bäst beskrivet som en dödsstöt

LRF:s jurist bortser från naturvärden

I en intervju på ATL TV säger Anna von Treschow rättspolitisk expert LRF, att artskyddsförordningen har ”överimplementerats”. Fyra av hennes uttalanden från intervjun kommenteras här. En viktig del av äganderätten är brukanderätten, att en markägare ska kunna använda sin mark och leva av den, säger Anna von Treschow: ”Vi måste skydda den enskilda människans rätt