LRF:s jurist bortser från naturvärden

I en intervju på ATL TV säger Anna von Treschow rättspolitisk expert LRF, att artskyddsförordningen har ”överimplementerats”. Fyra av hennes uttalanden från intervjun kommenteras här. En viktig del av äganderätten är brukanderätten, att en markägare ska kunna använda sin mark och leva av den, säger Anna von Treschow: ”Vi måste skydda den enskilda människans rätt

Debatt i Altinget: Stoppa avverkningar i skyddade områden

Det är oacceptabelt att omfattande avverkningar för närvarande tillåts av regeringen, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna som bekämpningsåtgärd av granbarkborrar i nyckelbiotoper och värdekärnor, skriver 23 miljöorganisationer. Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram vägledning för att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Hittills har delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats

Replik i Smålandsposten: ”Vi måste värna den svenska naturen”

”Värna det svenska skogsbruket”, skriver Jessica Polfjärd (M) och Sofia Stynsberg (M) den 8 juli i Smålandsposten. Nu svarar Martin Andersson och Per Darell på Naturskyddsföreningen, samt skogsägaren Lennart Turesson. Skogsbruket har fortfarande betydelse för ekonomi och sysselsättning, om än numera endast två procent av Sveriges BNP kommer från denna näring och dess förädlingsvärde. Turismen

Författaren Kalle Güettler: Har maskinerna tagit makten över människorna?

Skogen – är den människornas och arternas skog eller LRF:s? Foto: Privat. Vem är herre över skogen? Ser vi skogen som produktionsenhet – eller jordens lunga och hotade arters hemvist, skriver författaren Kalle Güettler, Häverö, i en debattartikel i Norrtelje Tidning den 10 juni 2020. Skydda Skogen återpublicerar här delar av debattartikeln och även den