25 organisationer i debatt i Aftonbladet: Vi stöder samernas kamp mot skogsbolagen

DEBATT I AFTONBLADET 6/2 2021. I dag på samernas nationaldag vill vi med denna text uttrycka vårt stöd för Sápmi. Att det Svenska skogsbruket skulle vara klimatanpassat och rättvist är som Samebyarna uttrycker det, mycket riktigt en bluff. Med anledning av 29 samebyarnas upprop skrev Svenska samernas riksförbund (Sámiid Riikkasearvi), det organ som samlar Sveriges samebyar, i ett öppet

Vad är skillnaden mellan en skog och en trädplantering? Bohuslänskt initiativ för att informera allmänhet och politiker.

Den svenska skogen försvinner bit för bit och i de bitar som finns kvar är det svårt för många arter att överleva, eftersom bitarna är för små. Därför vill det nystartade Skogsnätverket i Bohuslän sprida kunskap om skillnaden mellan en skog och en trädplantering genom att en gång i månaden guida allmänhet och media i

Hedlandets naturreservat förstörs av hyggen och vindkraft

Så här ser det ut i naturreservatet Hedlandet. Foto: Michael Lander Sveaskogs produktionsinriktade skogsbruk i Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun måste stoppas. Även avverkningar mot granbarkborrar har gjorts.  Det är kalavverkat och sönderkört på flera ställen med vattenfyllda spår. Dessutom planeras 290 meter höga vindkraftverk nära reservatet. Om inte skogens arter och ekosystem är fredade

Brev till Lena Ek: Vilken status har ekoparkernas naturvårdsskogar?

Sveaskogs Ekopark Hornsö. Foto: Per Jiborn. Sedan 2014 inkluderas Sveaskogs ekoparksavtal i det formella naturskyddet. Det beslutades av den dåvarande alliansregeringen, men trots att sex år gått sedan dess är det fortfarande oklart vad beslutet innebär. Naturvårdsverket saknar underlag och därför redovisas inte dessa skogar i Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur. Var syftet bara att

Att bevara de fjällnära skogarna är en smart klimatlösning

Fjällnära skog vid Björkvattnet, Jämtland. Foto: Privat Inventeringarna är klara i Sveriges fjällnära skogar, skriver Naturvårdsverket. 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden finns i områden nära våra fjäll. Det är ett av de få intakta skogslandskapen i Europa. Det är därför av internationellt intresse att dessa skogar bevaras, skriver Naturvårdsverket och Skydda Skogen håller