Replik i Smålandsposten: ”Vi måste värna den svenska naturen”

”Värna det svenska skogsbruket”, skriver Jessica Polfjärd (M) och Sofia Stynsberg (M) den 8 juli i Smålandsposten. Nu svarar Martin Andersson och Per Darell på Naturskyddsföreningen, samt skogsägaren Lennart Turesson. Skogsbruket har fortfarande betydelse för ekonomi och sysselsättning, om än numera endast två procent av Sveriges BNP kommer från denna näring och dess förädlingsvärde. Turismen

Författaren Kalle Güettler: Har maskinerna tagit makten över människorna?

Skogen – är den människornas och arternas skog eller LRF:s? Foto: Privat. Vem är herre över skogen? Ser vi skogen som produktionsenhet – eller jordens lunga och hotade arters hemvist, skriver författaren Kalle Güettler, Häverö, i en debattartikel i Norrtelje Tidning den 10 juni 2020. Skydda Skogen återpublicerar här delar av debattartikeln och även den

Replik i NA: Kalhyggesbruket är inte klimatsmart

Publicerad i NA 10 juli; replik på Rolf Björhedens replik i NA onsdag 17 juni: Vi undrar varför Länsstyrelsen i Örebro inte svarar själva, utan i stället låter en partisk röst från skogsnäringens egna forskningsinstitut Skogforsk svara. Rolf Björheden från Skogforsk menar att han framför fakta, medan vi framför grumliga argument. Men hans påståenden har inte

Debatt i Nerikes Allehanda: Länsstyrelsens rapport ren skogsnäringspropaganda

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 11 juni 2020: Länsstyrelsen (LST) har 2020 givit ut en rapport om skog och klimat: ”Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv”. Rapporten är skriven av skogsnäringens egna forskningsinstitut Skogforsk och innehåller flera grundläggande fel och en politisk riktning som saknar stöd i vetenskaplig konsensus. Vi är mycket kritiska till att