Skydda Skogen protesterar mot Tvärförbindelse Södertörn

Nu ansöker Skydda skogen om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen gällande Tvärförbindelse Södertörn. Ett motorvägsbygge i Stockholm där tung biltrafik ska dras genom Hanvedens värdefulla skogar, genom sju naturreservat och påverka ytterligare tre naturreservat. Dessutom skulle motorvägen allvarligt skada Riksobjektet för friluftslivet Hanveden. Skydda Skogen anser att  regeringens beslut bryter mot framförallt miljöbalken när det gäller

Skydda Skogen söker en bokförare

Föreningen Skydda Skogen söker en bokförare på deltid. Bokföraren ska sköta utbetalningar, bokföring, löneadministration, fakturering, och momsredovisning. Arbetet sker på distans vart som helst i landet, och innebär cirka 20% av en heltid. Bokföraren arbetar tillsammans med föreningens kassör och får stöd av denna i sitt arbete. Lön efter överenskommelse. Det är meriterande att ha

Forskningsresan

Två Forskningsresor i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2024 – Fågelsjö, Jämtlands län och Moskosel, Norrbottens län  

Nu har intresseanmälan till 2024 års Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker öppnat! Vänligen läs igenom anmälningsinstruktionerna noga. Den 22–27 juli samlas vi på två olika platser i landet för att genomföra två härliga resor: STF Fågelsjö och Northern Sustainable Futures i Moskosel. På respektive boende här har vi tillgång till mat, logi och samlingslokal. Antalet platser

Slöseriekonomin måste upphöra – 70 internationella organisationer i ett upprop

Totalt 70 organisationer, inklusive Skydda Skogen, vänder sig till EU i ett upprop med en uppmaning att sluta med slöseriekonomin. EU:s strategi A Sustainable and Circular Bioeconomy (En hållbar och cirkulär bioekonomi) ska revideras och utgår från att biologiska resurser ska ersätta de fossila. Men, enligt  uppropet, vore det en katastrof att gå från en fossilekonomi till en ekonomi

Förra årets Forskningsresa ägde rum i skogarna kring sjön Horten, Jämtlands län. Här inventeras en avverkningsanmäld tallnaturskog med mycket höga naturvärden. Foto: Helena Björnström

Två Forskningsresor i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2024

Nu kan vi delge den fantastiska nyheten att det för första gången arrangeras TVÅ Forskningsresor på olika håll i landet under v. 30 (22/7–27/7). Resorna är planerade till Jämtlands län (Härjedalen) och Norrbottens län. Exakta var vi kommer bo och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresorna kommer att pågå måndag till