Använd statens skogar för att nå Sveriges och EU’s miljömål!

Skydda skogen ger idag förslag, till regeringen, hur Sverige snabbt skulle kunna ta sig mycket närmare en miljömålsuppfyllelse på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Med de uttalanden som kommit från regeringen som t.ex. Pourmokhtaris statssekreterare, i DN 18 jan, efter Naturvårdsverkets rapport om biologisk mångfaldskrisen i skogen ”Jag hoppas att vi kan hitta förslag som

Filmen Sjumilaskogen visas på Biocafé Tellus i Stockholm 11 februari kl 19:30

Vad betyder en riktig skog och hur kan vi hejda skövlingarna? Naturfotografen Tor L Tuorda, skogsräddaren Lars-Ture Lindholm och Thomas Öberg, filmens speaker, har gjort en fin entimmes film om Europas största urskog, vid Pärlälven ovanför Jokkmokk. Vi får möta renskötare, forskare, boende, musiker och de som i decennier jobbade för att rädda fjällurskogen. Samtal efter filmen med Thomas

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens utmarker 2022 

Med stolthet kan vi nu presentera den omfattande rapporten från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2022. Vi har denna gång granskat ett antal avverkningsanmälda och oskyddade områden hos storskogsbruket i Västernorrlands län, det län som har näst minst andel formellt skyddad produktiv skogsmark i hela Sverige.  Flera av avverkningsanmälningarna visade sig vara fantastiskt vackra naturskogar med