Kurs om skog och arter, sön 10/12 & lör 16/12 Yxsjöskogen – Benareby skola, Mölnlycke

Välkommen till en kurs där du kan lära dig mer om skog och skogens arter. Kursen har inriktning på naturvårdsarter och naturskydd och vi är både inne och ute. Vi börjar med ett förmiddagspass i Benareby skola där vi går igenom vilka naturvårdsarterna är, hur man kan finna dem, vilken betydelse och skydd de har.

Skydda Skogen söker erfaren fjärranalytiker inom området skoglig kartering

Jobbannons från föreningen Skydda Skogen: Skydda Skogen söker erfaren fjärranalytiker inom området skoglig kartering Inom projektet Skogsmonitor arbetar föreningen Skydda Skogen med en landstäckande kartering av Sveriges återstående skog med höga naturvärden, och kartering av potentiella äldre skogar och kontinuitetsskogar. Förutom detta tillhandahåller vi en webbsida: www.skogsmonitor.se som innehåller information om projektet och som distribuerar

Skydda skogen söker en ny anställd för internationellt kampanjarbete!

Skydda skogen söker en ny anställd för internationellt kampanjarbete! Vi söker dig som: – har kunskap om svensk skog och hotet som den nuvarande svenska skogsindustrin medför för biologisk mångfald, klimat och lokala samhällen, – har erfarenhet av kommunikations- och kampanjarbete, inklusive på sociala medier, – har goda språkkunskaper i engelska, (språkkunskaper i tyska är

Värdefull kontinuitetsskog i naturreservatet Jielkka-Rijmagåbbå i Jokkmokk kommun. Foto: Jon Andersson.

Ny unik karttjänst för Sveriges naturarv i skogen

En ny öppen, användarvänlig och kostnadsfri karttjänst – Skogsmonitor.se, presenterar var skogar med höga naturvärden finns i Sverige, men också var potentiell äldre skog finns i landskapen. Det är första gången en sådan komplett samling med öppna data över potentiell äldre skog och kontinuitetsskog presenteras. Kartläggningen av dessa skogar är nödvändig för att Sverige ska kunna

Den rödlistade grantickan är klassad som nära hotad (NT) och växer på död granved främst i gamla grannaturskogar. Foto: Privat.

Höstmöte i Örnsköldsvik

Den 10-12 november är det höstmöte för Skydda skogen på Sommarhemmet utanför Örnsköldsvik. Varmt välkomna! Om du inte redan är medlem i föreningen kan du bli det här. Vi samlas för att träffa andra som är engagerade i skogsfrågan, och programmet utformar vi tillsammans: det kan bli föreläsningar, diskussioner, workshops, exkursioner, etc. I anmälan kan du