Halvårsmöte / medlemsträff Skydda Skogen 25-27 november 2022

Välkomna till Stjärnsund 25-27 november och Fridhems kursgård!Detta halvårsmöte är en mötesplats för Skydda Skogens medlemmar och ett forum för informella diskussioner, workshops, föredrag och exkursioner. Här kan du läsa om hur man blir medlem i föreningen. Stjärnsunds Skogsgrupp har bjudit in Skydda Skogen att tillbringa denna helg i Stjärnsund. Vi har tillgång till en

Naturnära skogsbruk – konferens i Örebro den 2 november

För att möta biodiversitets- och klimatkrisen behöver vi både mer skyddad och restaurerad skogsmark som undantas till naturvård, men också en reform av skogsskötseln. Skogsförvaltningen måste gå ifrån dagens kalhygges- och plantagemodell, till ett klimatanpassat ekosystembaserat naturnära mångbruk. På konferensen kommer naturnära och ekosystembaserade modeller att presenteras. Hur möter naturnära skogsförvaltning miljöutmaningarna och våra samhälleliga

Välkommen till halvårsmöte i Stjärnsund den 26-27 november!

Den 26-27 november har föreningen Skydda skogen ett halvårsmöte hos skogsgruppen i Stjärnsund. Det är inget formellt möte, som årsmötet, utan en mötesplats där du kan träffa andra medlemmar och prata skog! Det blir diskussioner, exkursioner, föredrag, och workshops. Fundera gärna på om det är något särskilt du skulle vilja diskutera eller göra. Merinformation och