Foto: Jon Andersson

Välkommen till kurs i geografiska informationssystem, GIS

Tid och plats: 11-13 februari 2022 på Kursgården Lindsberg strax utanför Falun. Kursen startar med middag kl 18 på fredag och avslutas på söndag ca kl 15. Kursledare: Jon Andersson Målgrupp Kursen vänder sig till aktiva personer i ideella miljöorganisationer. Vi har ett tak på 15 deltagare. Kursens omfattning Efter genomförd kurs kommer varje deltagare

Regeringen vill försvaga artskyddet. Skydda Skogen: ”Sverige långt under EUs målsättning”

En utredning från Miljödepartementet föreslår en försvagning av det svenska artskyddet, där man tar bort skyddet för fåglarnas fortplantningsområde och viloplatser. Detta i en tid när hotet mot arterna och den biologiska mångfalden aldrig varit större. Problemet med Artskyddsförordningen ligger inte i själva lagstiftningen utan i de svenska myndigheternas bristfälliga tillämpning av lagen, skriver Skydda

Vi har några frågor till regeringen

Frågor angående Skogsstyrelsens och dess generaldirektörs agerande och beslut

Föreningen Skydda Skogen har ett antal frågor till ansvariga ministrar och till regeringen gällande Skogsstyrelsen agerande eller avsaknaden därav som vi önskar svar på av näringsministern och miljöministern. I Skogsstyrelsens föredragnings-PM som presenterades för generaldirektören på ett möte den 4 mars 2016 redovisades att målet för miljöhänsyn i skogsbruket inte var uppnått. Den 7 mars ändrade GD:npå eget

Tajgablåstjärt. En fågel av orörda boreala barrskogar.

Skydda minst 30 % av den svenska skogen innan år 2030

Varför minst 30 procent? Skydda Skogen har tidigare framfört ett krav på att 20 procent av skogen skyddas. Men klimatförändringen och artutarmningen pågår snabbare än förväntat eftersom mänskligheten inte har tagit tillräckligt med åtgärdar för att hejda dessa. Jordens ekosystem behöver därför stärkas än mer för att kunna anpassa sig till utarmningen och klimatförändringarna. Detta kan illustreras till exempel genom granbarkborrarnas invasion i Europa. Även

Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald och hotade arter. Foto: Olli Manninen

Brevens tallskogar skyddas tack vare ideella krafter

Nu på lördag invigs reservatet Brevens tallskogar på cirka 1600 hektar. Det var föreningen Skydda Skogen som först uppmärksammade berörda intressenter om de höga naturvärdena för mer än 10 år sedan. Sedan dess har föreningen drivit på för områdets skydd. Skydda Skogen inventerade området 2009 med hjälp av några av landets ledande fältinventerare och upptäckte en