Skydda Skogen: EU måste sluta subventionera biobränsle!

Skydda Skogen skickar in synpunkter till EU gällande EU:s subventioner till bioenergi. Det är ett stort glapp  mellan vad den vetenskapliga forskningen säger i frågan och EU:s nuvarande policy, skriver föreningen. EU fortsätter att subventionera avverkning av skog för bioenergi vilket hotar biologisk mångfald och ger ökade koldioxidutsläpp. Därför måste subventionerna snarast upphöra!  Skydda Skogen har svarat på ett

Skydda Skogen lämnar feedback om EU:s skogsstrategi: Skydda mer och förbjud kalavverkning inom EU

Skydd och restaurering av skog måste prioriteras inom EU, anser Skydda Skogen. Bild: K Bäck Skydda Skogen har lämnat feedback på EU:s skogsstrategi, EU Forest Strategy. Det är nödvändigt att EU:s medlemsländer höjer sina ambitioner för insatser till skydd av biologisk mångfald, skriver Skydda Skogen. EU:s skogsstrategi bör öka skydd och restaurering av skog. Som det

Skydda Skogen skriver till EU-kommissionen: Mer skog måste bevaras inom EU

Sveaskog har avverkat hårt vid Muonionalusta, norr om Pajala. Foto: Marcus Westberg Bevara mer skog för klimatet och för biologisk mångfald, stoppa kommersiell avverkning i skyddsvärda skogar, sluta med monokulturer och med produktion av bioenergi. Det är en del av den feedback som Skydda Skogen har lämnat till EU-kommissionen gällande restaurering av natur. Skydda Skogen