Föreningsstadgar

Föreningsstadgar Skydda Skogens stadgar (senast uppdaterade årsmötet 2016) § 1 Föreningens namn Föreningen heter Skydda Skogen. Protect the Forest – Sweden, Schützt den Wald – Schweden Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen. § 2 Föreningens säte: Hallsberg, Haddebo. § 3 Föreningens mål Föreningen ska verka för: Naturskydd och gynnande av biologisk