After Work-föredrag 6 november 2020: Hoten mot gammelskogen

Linda Ellegaard Nordström är lärare på Hola folkhögskola och aktiv i föreningen Skydda Skogen. Föredraget handlar om situationen för Sveriges gammelskogar; om biologisk mångfald och enfald. Som ett exempel visas filmen Storskogen Karatj-Råvvåive – om ett hotat fjällnära gammelskogsområde i Jokkmokks kommun. I filmen får vi lära oss om skogens många olika värden; som betesmark

Skydda Skogen överklagar åtgärder mot granbarkborre i 168 naturreservat i Stockholms län

I Stockholms län vill man utföra åtgärder mot granbarkborre i 168 naturreservat, bland annat genom avverkning av granar och genom fällor. För att kunna utföra dessa åtgärder ska undantag göras från reservatsföreskrifterna. Föreningen Skydda Skogen överklagar beslutet och menar att varken avverkning eller utsättning av fällor ska få ske i skyddad natur. Många av de

Bli medlem eller donera till oss

För att bli medlem sätter du in minst 100 kr per år på Plusgiro: 504609-9 och skriver namn, adress och e-postadress. Automatisk överföring till föreningen. Vi blir jätteglada om du vill stödja oss regelbundet med pengar! Vi har inget autogiro, men det är lätt att sätta upp en periodisk överföring av pengar ändå. Det kan vara

Styrelsen

Skydda Skogens styrelse väljs på årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet äger rum innan sista mars varje år. Valberedning: Du är välkommen att lämna dina synpunkter till valberedningen på: valberedningen@skyddaskogen.se View ProfileElin GötmarkTalesperson och kassörElin Götmark är talesperson och kassör för Skydda Skogen. Hon har varit aktiv med skogsfrågor inom miljörörelsen i över

Om Skydda Skogen

Vi  är en ideell miljöorganisation med fokus på skogen. Vi arbetar för biologisk mångfald och klimatet, samt för en reform av skogsbruket till ett ekosystembaserat mångbruk inom planetens gränser. Vårt engagemang är både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Via informationsspridning, folkbildning, påverkansarbete och debatt lyfter vi skogarnas biologiska mångfald och klimatnytta samt framhåller vikten av