Skogsfestivalen – en manifestation för skogen!

FESTIVALEN ÄR SLUTSÅLD Skogsfestivalen är en inspirerande mötesplats för skogsaktiva, skogsträdgårdsentusiaster och miljöengagerade. En manifestation för skydd och restaurering av skogen, och för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk. Evenemanget har arrangerats vid ett flertal tillfällen sedan 2003. I år är det 20-årsjubileum! Festivalen bjuder på konserter, föreläsningar, verkstäder, guidningar, samtal, minimarknad med

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2023 Rätan, Jämtlands län 

UPPDATERING: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Även i år har det varit oerhört högt tryck på platserna och vi är glada att se att så många vill delta! Samtidigt är det tråkigt för er som inte får plats. Vi har ett begränsat antal platser och det var först till kvarn som gällde. Vi har så

Skogsinventeringskurs i Lindsberg. Foto: Göran Ehn.

Kurser i naturnära skogsbruk och skogsinventering vid Lindsbergs kursgård i Dalarna

Lindsbergs kursgård, Bergsgården, strax norr om Falun, erbjuder följande kurser i maj och i september i år: – Naturnära skogsbruk den 23-26 maj   Kursledare är Martin Jentzen, skogsingenjör och konsult inom naturnära skogsbruk. Kursen ger både teoretisk och praktisk kunskap gällande hur skogen fungerar, ekonomi och målbilder. Kursen vänder sig till den som är skogsägare eller funderar

Skog med höga naturvärden avverkningsanmäld vid Gallsjön- myndigheterna agerar inte för skydd

Över 60 hektar skog med höga naturvärden är nu avverkningsanmäld vid Gallsjön i Vimmerby kommun, Småland. I helgen var medlemmar från Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb där och inventerade. Flera naturföreningar har försökt få till skydd för hela det artrika skogsområdet vid Gallsjön, ett område på över 300 hektar. Men istället ska markägaren

Frödinge Skog har avverkat vid Tunaån utan att lämna kantzoner: Bryter mot FSC-kriterier!

Frödinge Skog som är både ett PEFC- och FSC-certifierat skogsbolag har avverkat ca 8 hektar vid Tunaån i Vimmerby kommun, Småland, utan att lämna ordentliga kantzoner. Medlemmar från Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb demonstrerade med banderoll för att uppmärksamma den skoningslösa avverkningen som bryter mot certifieringens kriterier. På sin hemsida skriver Frödinge Skog: