Skydda Skogen lämnar feedback om EU:s skogsstrategi: Skydda mer och förbjud kalavverkning inom EU

Skydd och restaurering av skog måste prioriteras inom EU, anser Skydda Skogen. Bild: K Bäck Skydda Skogen har lämnat feedback på EU:s skogsstrategi, EU Forest Strategy. Det är nödvändigt att EU:s medlemsländer höjer sina ambitioner för insatser till skydd av biologisk mångfald, skriver Skydda Skogen. EU:s skogsstrategi bör öka skydd och restaurering av skog. Som det

Skydda Skogen skriver till EU-kommissionen: Mer skog måste bevaras inom EU

Sveaskog har avverkat hårt vid Muonionalusta, norr om Pajala. Foto: Marcus Westberg Bevara mer skog för klimatet och för biologisk mångfald, stoppa kommersiell avverkning i skyddsvärda skogar, sluta med monokulturer och med produktion av bioenergi. Det är en del av den feedback som Skydda Skogen har lämnat till EU-kommissionen gällande restaurering av natur. Skydda Skogen

After Work-föredrag 6 november 2020: Hoten mot gammelskogen

Linda Ellegaard Nordström är lärare på Hola folkhögskola och aktiv i föreningen Skydda Skogen. Föredraget handlar om situationen för Sveriges gammelskogar; om biologisk mångfald och enfald. Som ett exempel visas filmen Storskogen Karatj-Råvvåive – om ett hotat fjällnära gammelskogsområde i Jokkmokks kommun. I filmen får vi lära oss om skogens många olika värden; som betesmark

Skydda Skogen överklagar åtgärder mot granbarkborre i 168 naturreservat i Stockholms län

I Stockholms län vill man utföra åtgärder mot granbarkborre i 168 naturreservat, bland annat genom avverkning av granar och genom fällor. För att kunna utföra dessa åtgärder ska undantag göras från reservatsföreskrifterna. Föreningen Skydda Skogen överklagar beslutet och menar att varken avverkning eller utsättning av fällor ska få ske i skyddad natur. Många av de

Bli medlem

För att bli medlem: sätt in minst 100 kr per år på Plusgiro: 504609-9 och skriv namn, adress och e-postadress. Automatisk överföring till föreningen. Vi blir jätteglada om du vill stödja oss regelbundet med pengar! Vi har inget autogiro, men det är lätt att sätta upp en periodisk överföring av pengar ändå. Det kan vara bra